Skip to content

Beleid Veiligheid & Gezondheid

KDV ’t Eigen Wijsje heeft haar beleid Veiligheid en gezondheid aangepast aan de normen van het IKK per 1 januari 2018.

In het beleid worden grote risico’s onderkend en zijn hierop maatregelen getroffen. Ook wordt beschreven hoe de kinderen geleerd wordt met kleine risico’s om te gaan. Het beleid en het daarbij behorende plan van aanpak is ontwikkeld tezamen met onze LC’s en PM’s.

Het beleid en plan van aanpak wordt actueel gehouden door periodieke evaluaties met de LC’s en de PM’s en na gebeurtenissen die daartoe aanleiding geven. Het beleidsplan veiligheid en gezondheid en de R.I.E.’s (Risico Inventarisatie en Evaluatie) is in te zien in de rode map gelegen in de entree van elke groep/locatie.

De protocollen om veilig en hygiënisch te werken moeten door alle PM’s worden nageleefd in het belang van de veiligheid van het kind en zichzelf.

De protocollen zijn in te zien in het rode boek gelegen in de entree van elke locatie. 

Veiligheid

Veiligheid

KDV ‘t Eigen Wijsje heeft strikte regels en protocollen om uw kind een zo veilig mogelijke omgeving te bieden.

Lees meer

Gezondheid

Gezondheid

KDV ‘t Eigen Wijsje gaat zorgvuldig om met het binnenklimaat, eten & drinken, luiers en slapen.

Lees meer