Skip to content

Privacybeleid

‘t Eigen Wijsje B.V. (te noemen; wij of ons) hecht veel waarde aan uw privacy.

Dit privacybeleid legt uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen of die u aan ons toevertrouwt. Wanneer u onze website gebruikt of ons voorziet van uw persoonsgegevens, gaat u akkoord met dit privacybeleid.

Wij kunnen dit privacybeleid op ieder moment wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd in iedere nieuwe versie van dit privacybeleid. Door de website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen in dit privacybeleid.

De verwerkingsverantwoordelijke is ‘t Eigen Wijsje B.V., De Ruyschlaan 193a, 1181 PE Amstelveen.

Samenvatting van ons privacybeleid
 • Wij ontvangen persoonsgegevens om de inschrijving van uw kind(eren) bij ons kinderdagverblijf te verwerken en om u als cliënt te bedienen.
 • Wij bewaren persoonsgegevens maximaal zeven (7) jaar.
 • Wij verzamelen anonieme gegevens om de informatievoorziening en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.
 • U heeft het recht een verzoek of klacht in te dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze contactgegevens en die van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn op deze pagina vermeld.

Hieronder vindt u ons volledige privacybeleid.

1. Gegevens die wij kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Gegevens die u aan ons geeft

U kunt ons voorzien van gegevens door middel van het invullen van formulieren op onze website of via correspondentie met ons over de telefoon, e-mail, chat of andere methoden.

Voorbeelden van informatie die u aan ons geeft zijn:

 • Identiteits- en Contactgegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer (BSN).
 • Kindgegevens: naam, geslacht, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van ieder kind dat u bij ons kinderdagverblijf wilt inschrijven.
Gegevens die wij verzamelen

Uw bezoek en gebruik van deze website wordt anoniem geregistreerd. Uw IP-adres wordt echter gecontroleerd bij het invullen van het inschrijvingsformulier ter voorkoming van spam.

2. Hoe wij omgaan met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Vervulling van uw verzoek

De gegevens waar u ons van voorziet gebruiken wij om:

 • de inschrijving van uw kind(eren) bij ons kinderdagverblijf te registreren
 • de opvang van uw kind(eren) in te plannen
 • u te informeren over de plaatsing van uw kind(eren) bij één van onze kinderdagverblijven
 • u uit te nodigen voor een bezichtiging en daarna een intake gesprek
 • u, als cliënt, op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen ‘t Eigen Wijsje
Marketing

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit gebruiken voor commerciële doeleinden, buiten uw verzoek tot plaatsing van uw kind(eren) bij ons kinderdagverblijf.

Voor cliënten: Wij maken periodiek foto’s van activiteiten waarbij uw kind(eren) betrokken is/zijn. Deze foto’s delen wij met u als ouder(s). Foto’s waarin kinderen onherkenbaar op staan kunnen wij ook op onze website gebruiken. Indien wij foto’s willen gebruiken waar uw kind(eren) herkenbaar op staan, zullen wij altijd om uw toestemming vragen.

Verbetering van onze dienstverlening

Wij gebruiken anonieme gebruiksgegevens om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Deze informatie gebruiken wij om:

 • de informatievoorziening te testen en te verbeteren
 • de website beter te beveiligen
 • onderhoudsmomenten in te plannen op momenten die het minst overlast zullen bezorgen
 • storingen te analyseren en op te lossen

Delen van uw gegevens

Uw gegevens worden in de regel nooit gedeeld met derden. In het geval van een storing kan het voorkomen dat wij derden tijdelijk toegang moeten verlenen tot onze systemen om de storing te verhelpen. In zulke gevallen, nemen wij iedere maatregel om de mate van toegang te beperken en het opslaan of verplaatsen van uw gegevens te voorkomen.

Waar wij uw gegevens opslaan

Wij zullen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om veilig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Helaas is de overdracht van informatie over het internet nooit volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw gegevens te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens veilig worden verzonden; elke overdracht van gegevens is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij stricte procedures hanteren om onbevoegde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij kunnen persoonsgegevens tot zeven (7) jaar bewaren voor administratieve doeleinden.

Wij bewaren vragen, klachten en uw contactgegevens niet langer dan zes (6) maanden na het afhandelen van uw verzoek of klacht, tenzij de aard van uw vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden:

 • Analytics: Wij gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere bezoekers van onze website. Dit helpt ons om u zo goed mogelijk te bedienen tijdens uw bezoek aan onze website. Het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren.
 • Beveiliging: Wij gebruiken cookies om fraude of spam op te sporen.
 • Sociale Media: Sommige pagina’s bevatten sociale media-cookies om bijvoorbeeld een pagina of nieuwsbericht te kunnen delen op dat sociale mediaplatform.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar bieden ook mogelijkheden om cookies te weigeren of verwijderen. Raadpleeg de documentatie of privacy-instellingen van uw browser voor meer informatie.

Gegevensverzameling door derden

Wij kunnen gebruik maken van web beacons van derden om de effectiviteit van onze website te analyseren. Deze derden kunnen de cookies van hun eigen web beacons instellen en inlezen. Op deze manier kunnen zij informatie over u verzamelen. U kunt zich afmelden voor gegevensverzameling door deze derden via de volgende pagina’s:

 • Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout (u dient hiervoor een browser add-on te installeren)

4. Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om:

 • inzage te krijgen in uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens te beperken
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of een derde.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en wij zullen ieder verzoek beoordelen conform de AVG. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Voor ieder verzoek kan een administratieve vergoeding van €25 worden gevraagd om de kosten te dekken voor het verstrekken van informatie.

5. Contact & Klachtenregeling

Heeft u een vraag of een klacht? U kunt via de onderstaande mogelijkheden contact met ons opnemen:

E-mail:
Telefoon: 020 – 345 2428
Post: De Ruyschlaan 193a, 1181 PE Amstelveen

Indien u na overleg of afhandeling niet tevreden bent over hoe wij uw verzoek hebben behandeld, kunt u zich richten tot de:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

088 – 180 5250
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018