Skip to content

Sociale Ontwikkeling

Interactie tussen kinderen

Naast aandacht geven aan de individuele ontwikkeling van het kind is stimulans van interactie tussen kinderen onderling ook een rol van de PM. Dagelijks zijn er gemiddeld 16 kinderen die 9 uur op een dag in dezelfde ruimte vertoeven.

Zij spelen samen met andere baby’s, dreumesen en peuters. Van elke leeftijdscategorie zijn er een paar kinderen op de groep aanwezig. Zij kunnen veel naar elkaar kijken en maken zich spelenderwijs allerlei kennis en sociale vaardigheden eigen. Zij kunnen veel dingen van elkaar overnemen en leren daarbij hoe zij zelf zijn en hoe andere kinderen daarop reageren. Zo leren zij zichzelf kennen.

Praktijkvoorbeeld

De kinderen zitten aan tafel, we gaan op de tafel trommelen. M. mag vandaag zeggen wanneer de kinderen mogen trommelen en wanneer zij moeten stoppen. Zo leren de kinderen wat het betekent om goed te luisteren naar een ander kind en M. leert dat hij door te praten en te gebaren invloed heeft op de andere kinderen.

Conflicten oplossen

Jonge kinderen maken wel contact met elkaar, maar hebben eigenlijk meer oog voor zichzelf en voor wat zij zelf willen. Dit levert regelmatig (kleine) conflicten op. Kinderen kunnen gaan slaan of duwen, soms bijten. Dat komt omdat zij niet goed kunnen verwoorden wat zij willen.

Ondersteuning door de PM is hierbij dus zeer gewenst. Zij kan uitleg geven en onder woorden brengen wat er aan de hand is. Zij geeft zelf het goede voorbeeld. Samen met de kinderen bedenkt zij mogelijke oplossingen om conflicten op te lossen. Zo leren kinderen zich beter verplaatsen in de ander en leren zij stap voor stap hoe zij zelf hun problemen kunnen oplossen.

Praktijkvoorbeeld

J. heeft een auto afgepakt van B. B. rent gillend achter J. aan en trekt hem hard aan zijn trui. J. valt daardoor hard naar achter. Twee huilende kinderen. De PM komt tussen beiden, troost J. omdat hij gevallen is en brengt onder woorden wat er aan de hand is. De kinderen komen een beetje bij. De PM wil dat J. het autootje teruggeeft aan B. en sorry zegt. Tegen B. zegt zij dat hij moet praten als hij iets wil en niet aan J. moet trekken.

Positief ingrijpen

Als de PM positief sociaal gedrag stimuleert en prijst, leren kinderen hoe zij met andere kinderen op een prettige manier om kunnen gaan. Bij negatief sociaal gedrag zal de PM ingrijpen, maar wel op zo’n manier dat het kind zich niet als persoon afgewezen voelt.

Het ingrijpen zal altijd in verhouding staan tot wat het kind gedaan heeft. De PM zal rekening houden met het ontwikkelingsniveau van het kind.

Praktijkvoorbeeld

A. heeft zonder te vragen een puzzel gepakt en laat hem ook nog vallen. Overal liggen stukjes op de grond. De PM legt streng uit dat hij niet zomaar zonder te vragen een puzzel mag pakken. Zij wil hem laten weten dat hij iets heeft gedaan wat niet mag. Maar hij hoeft niet alles alleen op te ruimen dus helpt zij hem.

Rekening houden met anderen

Naast het contact maken met leeftijdgenootjes leren kinderen op een verticale groep ook hoe om te gaan met kleinere kinderen dan zijzelf. Zij leren voorzichtig te zijn met de baby’s of bijv. om zachtjes te doen. Zo leren zij al vroeg rekening te houden met de behoeften van anderen.

Praktijkvoorbeeld

Kinderen vinden het erg leuk om de PM te helpen. Zij voelen zich dan groot en stoer. Zij mogen dus regelmatig een doekje uit de kast halen of een speelgoedje pakken voor de baby. Als een baby huilt komen zij zelfs al kijken of de baby iets nodig heeft.