Skip to content

Persoonlijke Ontwikkeling

Ondersteuning en stimulans

Voor kinderen op een kinderdagverblijf is het soms moeilijk zich los te maken van de groep. Zij zijn er onderdeel van. Ondersteuning en stimulans van het individuele kind is daarom een extra belangrijke taak van de PM.

Door de manier waarop de PM omgaat met jonge kinderen heeft zij grote invloed op hun zelfbeeld. Het is dus niet alleen prettig voor een kind als zij een warme vertrouwde relatie met hem heeft, zij draagt op die manier ook bij aan een positief zelfbeeld van het kind.

Praktijkvoorbeeld

De PM leest een boekje met W. Er is namelijk even tijd om 1-op-1 met een kind te zijn. Meteen komen er drie andere kinderen omheen staan en beginnen de aandacht van de PM op te eisen. W. vindt dat duidelijk erg jammer. De PM legt uit dat zij nu even alleen met W. aan het lezen is en dat zij straks ook met hen wat leuks gaat doen.

Persoonlijke benadering

Bij ’t Eigen Wijsje wordt het kind als individu gezien met zijn eigen ontwikkelingslijn en behoeften. Als een kind bijv moe is mag het eerder naar bed, wil hij echt niet mee naar buiten omdat ie het heel koud heeft, mag hij binnen spelen.

Als de mogelijkheid er is wordt er altijd gekeken hoe de belangen van het individuele kind behartigd kunnen worden. Maar natuurlijk zijn er altijd gezamenlijke activiteiten zoals samen eten, zingen, lezen, knutselen, naar de wc gaan en naar bed gaan.

Praktijkvoorbeeld

Alle kinderen gaan aan tafel om te kleien. P. wil echt niet kleien want hij is verkleed als politieman en heeft zin om op de politieauto rond te crossen. Nu iedereen aan tafel zit heeft hij daar heerlijk alle ruimte voor. Dus hij hoeft niet te kleien.

Ontplooiing

Op de groep komen veel kinderen van verschillende leeftijden op verschillende momenten in de week. De PM moet ieder kind de beste zorg en kansen bieden om zich optimaal te kunnen ontplooien. Om goed te weten wat ieder kind nodig heeft observeert zij de kinderen dagelijks.

Zij geeft ook voldoende ruimte aan het kind om de wereld om zich heen te onderzoeken en om zelfstandig te worden. De ontwikkeling stimuleren in een kinderdagverblijf is dus het kind kansen geven zich te ontwikkelen én het ondersteunen om met behulp van een volwassene grip op de wereld te krijgen.

Praktijkvoorbeeld

C. wil graag alles zelf doen. Als zij uit bed komt wil zij zelf haar kleren aantrekken. De PM laat haar zoveel mogelijk zelf doen en helpt pas als C. erom vraagt. Zij heeft geduld en geeft C. de ruimte om zichzelf te leren aankleden.

Zelfstandigheid

Een goede PM toont respect voor wat het kind wil en voor de manier waarop het kind de dingen waarneemt. Zij geeft de kinderen de gelegenheid om dingen zelf te doen en te proberen. Een PM van ’t Eigen Wijsje heeft respect voor de autonomie van kinderen, dringt geen ideeën op en houdt rekening met motieven van kinderen. Zij grijpt niet zomaar in in het spel van kinderen, pakt dingen niet abrupt af en tilt of verplaatst kinderen nooit zonder waarschuwing.

Praktijkvoorbeeld

K. heeft een snottebel. De PM pakt een tissue en zegt tegen K. dat zij even haar neus wil schoonmaken. Zo is K. erop voorbereid en krijgt ze niet ineens een tissue in haar gezicht.

Initiatief

Respect voor de autonomie is niet alleen van belang bij peuters, maar ook bij heel jonge kinderen. Een PM geeft het kind de ruimte voor eigen initiatieven en versterkt deze. Een baby die voor het eerst gaat staan krijgt grote waardering van de PM en tegelijkertijd waakt zij ervoor dat hij niet zal vallen.

Praktijkvoorbeeld

N. trekt zich op aan de draaistoel van de PM. Hij doet eigenlijk heel gevaarlijk, maar is supertrots dat hij staat. De PM prijst hem, maar haalt hem daarna meteen weg van de stoel.

Speel- en leeromgeving

De speel/leeromgeving speelt een grote rol bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind. In de speel-/leeromgeving kunnen kinderen spelen en exploreren. De PM zorgt voor een speel-/leeromgeving die kinderen uitlokt tot divers en rijk spel.

Er zijn hoekjes waar kinderen alleen kunnen spelen of samen met andere kinderen. Zij kunnen vrij spelen op eigen initiatief of samen met de PM zodat zij hun spel kan verrijken. Door middel van het werken met thema’s wordt de sfeer op de groep en dus de speel-/leeromgeving eens in de zoveel tijd veranderd.

Praktijkvoorbeeld

De kinderen spelen in het keukentje, maar stoppen al het fruit en bordjes bij elkaar in een kastje. De PM komt erbij zitten en zegt dat ze wel wat wil eten en drinken. Zij begeleidt het spel en leert de kinderen hoe zij met de keukenspulletjes kunnen spelen.

Aparte babyhoek

Omdat ’t Eigen Wijsje met verticale groepen werkt, wordt er extra rekening gehouden met de veiligheid van de allerkleinsten. Met een aparte babyhoek kunnen de baby’s rustig en veilig spelen terwijl de grotere kinderen kunnen onderzoeken en ontdekken.

Praktijkvoorbeeld

F. wil graag iets moeilijks doen want hij is al bijna 4. Hij wil met de kleine nopjes spelen, maar dat is gevaarlijk voor de kruipende baby’s. Als er een nopje op de grond valt kan een baby het in zijn mond stoppen. De PM regelt dat hij in zijn eentje op een veilig plekje (achter een hekje) toch met de nopjes kan spelen.