Skip to content

Normen en Waarden

Een schone, gezonde en veilige leefomgeving waarin afspraken, regels en omgangsvormen duidelijk aanwezig zijn, vormt de basis van een goed kinderdagverblijf. De PM heeft een voorbeeldfunctie. Zij houdt rekening met de wensen van de kinderen.

Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Deze uitspraak kenmerkt de werkwijze van een PM bij ’t Eigen Wijsje. Bij de omgang met het kind zal zij zich altijd af vragen hoe zij zelf behandeld zou willen worden. Normen en waarden hebben namelijk voor ieder een ander begrip.

Praktijkvoorbeeld

R. heeft zijn melk omgegooid en heeft nu een natte broek. Hij zit er niet lekker mee aan tafel. De PM snapt dat heel goed en gaat een droge broek voor hem pakken.

’t Eigen Wijsje hanteert enkele algemene normen en waarden op de groep waar ieder zich aan moet houden.

Voorbeelden: respect voor je medemens waarin sociaal buitensluiten niet wordt geaccepteerd, respect voor de omgeving en de materialen op de groep, eerlijk zijn, beleefd zijn (‘nee dank je’ zeggen), juist taalgebruik (geen scheldwoorden), juiste tafelmanieren (niet met je bestek in de lucht, niet met eten gooien, wachten tot iedereen heeft), behulpzaam zijn voor elkaar, sorry zeggen als je een ander pijn hebt gedaan of een kusje geven.

Praktijkvoorbeeld

De koektrommel gaat open en N. roept: ‘Ik wil ook!’ De PM zegt: ‘Hoe vraag je dat netjes?’ N. vraagt vervolgens: ‘Mag ik ook een koekje alsjeblieft?’

De PM’s hebben een controlerende taak als het gaat om het nastreven van de werkwijze. Zij moeten elkaar aanspreken en moeten alert blijven dat zij de afgesproken normen en waarden tijdens het werk in acht nemen.

Normen en Waarden