Skip to content

Groepsgrootte

Op alle locaties is er een vergunning voor 16 kinderen per dag, met daarop afgestemd het verplichte aantal PM’s. 

4 groepen bieden verticale opvang, d.w.z. kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar en op de Ruyschlaan is ook 1 peutergroep (2-4 jaar) gevestigd. Op de boerderij (Noorddammerlaan 22a) en De Ruyschlaan zijn 2 groepen gevestigd. Bij de opbouw van leeftijden van de kinderen in de groep versus het aantal PM’s gelden regels. Wij hanteren de beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang.

Beroepskracht-kind ratio (BKR)

Wij hanteren de door overheid vastgestelde normen ten aanzien van de beroepskracht- kind-ratio en de groepsgrootte. De verhouding aantal beroepskrachten t.a.v. het aantal kinderen dat wij hanteren is terug te vinden in de rekentool www.1ratio.nl

Aanvragen voor een extra dag of ruilen met dagen, worden alleen toegekend wanneer dit mogelijk is binnen de toegestane normen.

De groepsgrootte kan per dag verschillen, maar wekelijks blijft de BKR hetzelfde.

Maximaal 3 uur afwijken van BKR (beroepskracht-kind-ratio)

De tijden dat wij mogelijk afwijken van de BKR is tussen 7.45 uur en 8.45 uur en tussen 17.15 uur en 18.15 uur en tijdens de pauzemomenten van de beroepskrachten tussen 13.00 uur en 14.30 uur.
De BKR wijkt niet af tussen 9.00 uur en 13.00 uur en tussen 14.30 uur en 17.15 uur.

Ondersteuning beroepskrachten door andere volwassenen

Dankzij de kleinschaligheid en weinig hiërarchische aspecten van ons bedrijf staan de beroepskrachten te allen tijde direct in contact met de directie. De directie ondersteunt en adviseert de beroepskrachten. Bij nood is de directie binnen 15 minuten op de locatie en kan gezien haar kwalificaties ook op de groep werkzaam zijn.

Open Deuren beleid

Ondanks dat de Boerderij en De Ruyschlaan twee groepen hebben, blijven de locaties kleinschalig. Op deze locaties passen wij het “Open deurenbeleid” toe, (bij de Ruyschlaan alleen voor de kinderen vanaf 2 jaar) Een pedagogische methode waarbij kinderen structureel de gelegenheid krijgen om buiten de eigen groepsruimte met kinderen van andere groepen te spelen. Wanneer de kinderen van beide groepen met elkaar spelen dan spreken we van een open deurenbeleid.

Waarom vinden wij het belangrijk dat kinderen buiten hun eigen leefgroep spelen? Het is een natuurlijke situatie dat kinderen ontdekken. Daarom geven de PM’s bij deze locaties de kinderen de mogelijkheid om buiten hun eigen groepsruimte te verkennen. Dit kan een uitwisseling met kinderen van andere stamgroepen zijn of samen spelen in de gezamenlijke binnenspeelplaats en spelen op de buitenspeelplaats.