Skip to content

Emotionele Ontwikkeling

Goed contact

Als een jong kind naar het kinderdagverblijf komt, maakt het kennis met meer volwassenen en kinderen dan hij in zijn dagelijks leven gewend is. Ook krijgt hij vaste speelmaatjes en hecht hij zich naast zijn ouders aan andere volwassenen, de PM’s in dit geval.

Vaste gezichten tijdens zijn verblijf op de groep geven het kind een gevoel van herkenning en veiligheid. Een goed contact tussen de ouders en de PM geeft een kind de bevestiging dat het kinderdagverblijf een veilige plaats is om te zijn.

Praktijkvoorbeeld

P. komt ’s ochtends naar ’t Eigen Wijsje en weet al wie er zal zijn omdat de PM vaste tijden werkt. De PM vindt het gezellig om een band op te bouwen met z’n ouders door bijvoorbeeld nog even een kopje koffie te drinken.

Hechte band

De PM biedt bescherming op de groep zodat een kind zich veilig, geaccepteerd en begrepen voelt. ’t Eigen Wijsje vindt het ontzettend belangrijk dat de PM een hechte band heeft met ieder kind.

Alle kinderen voelen zich dan veilig bij haar en in de ruimte. Ieder kind moet het gevoel hebben dat zij er voor hen is, dichtbij, beschikbaar.

Praktijkvoorbeeld

S. komt ’s ochtends op de groep waar zij warm wordt verwelkomd door de PM. Als de ouders weggaan neemt zij samen met de PM afscheid van haar ouders. Als S. verdrietig is wordt er tijd genomen om haar te troosten tot zij zich weer veilig genoeg voelt om zelfstandig iets te ondernemen. Maar S. mag ook op schoot of naast de PM blijven zitten om van daaruit langzaam aan de groep te wennen.

Emotionele uiting

Het is belangrijk dat de PM aan de kinderen ziet hoe ze zich voelen. Zo kan zij het beste inspelen op de behoefte van het kind. Er is sprake van welbevinden als het kind zich prettig en ontspannen voelt en vrij is van stress.

Als kinderen zich veilig voelen kunnen zij hun ware emoties laten zien. Het is dus een heel goed teken als een kind boos of verdrietig durft te zijn op het kinderdagverblijf.

Praktijkvoorbeeld

We gaan een broodje eten aan tafel dus het speelgoed moet worden opgeruimd. A. wil niet opruimen, hij is heerlijk met de auto’s aan het spelen. De PM legt uit dat we gaan eten en dat hij straks weer mag spelen. Maar A. wordt boos en schreeuwt dat hij niet gaat opruimen. De PM zegt dat zij begrijpt dat hij boos is en graag wil blijven spelen, maar dat we toch echt moeten eten. A. mag 1 autootje in de vensterbank leggen voor na het eten en samen ruimen zij de rest op.

Eigenwaarde

In de communicatie naar het kind heeft de PM waardering en respect voor zijn oplossingen en ideeën. Zij commandeert het kind niet, maar vraagt het dingen te doen. Dit geeft het kind zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.

Praktijkvoorbeeld

J. heeft geverfd, maar heeft op de tafel geverfd en ook op haar hand. De PM legt uit dat je alleen op het papier mag verven en gaat samen met J. de tafel schoonmaken. Daarna vraagt zij of J. even haar handen wil gaan wassen.

Positieve communicatie

Kinderen hebben positieve aandacht nodig. Een glimlach, een knikje, een aanprijzing zijn allemaal gebaren om aan het kind te laten zien dat hij er mag zijn.

Praktijkvoorbeeld

Iedereen zit aan tafel om fruit te gaan eten. B. geeft z’n buurman vast een vorkje uit de bak. De PM lacht naar hem en zegt: ‘Wat lief van jou!’

Heldere structuur

Duidelijke grenzen en een heldere structuur geven kinderen het gevoel dat ze weten waar ze aan toe zijn. De PM maakt de dag in grote lijnen voorspelbaar voor de kinderen. Vaste rituelen en liedjes geven hen het gevoel van veiligheid en verhoogt het gevoel van competentie van de kinderen.

Praktijkvoorbeeld

Na het eten zingen de kinderen dat ze klaar zijn en gaan plassen en handen wassen. Zo wordt duidelijk wat er gaat gebeuren na het eten.

Regels en grenzen

Zonder heldere structuur en regels zullen kinderen zich onzeker voelen of op zoek gaan naar grenzen. Dit met gevolg dat zij ongewenst gedrag gaan vertonen.

Als dit gebeurt zal de PM de kinderen laten ervaren dat zij er nog steeds voor hen is ook al overtreden ze de regels. Dus ook als zij ‘stout’ zijn, houdt zij nog steeds van hen!

Praktijkvoorbeeld

De PM heeft M. al twee keer gewaarschuwd dat zij niet mag gooien met de blokken. De PM legt uit dat wanneer M. het een derde keer doet, zij haar even apart zal zetten. M. doet het weer en moet dus apart zitten, verdrietig en huilend. Na een paar minuten gaat de PM met haar praten en legt uit waarom zij niet met de blokken mag gooien. Zij vraagt M. te zeggen dat zij het niet meer zal doen en geeft haar daarna een dikke knuffel.

Fysieke aandacht

Voldoende fysieke aandacht geven aan de kinderen en de tijd hiervoor kunnen nemen is ook een belangrijke rol van de PM. Alleen een aai over de bol is niet voldoende om het kind een gevoel van veiligheid te geven.

Knuffelen, wiegen, op schoot nemen, kusje op een pijn vingertje, allemaal liefdevolle handelingen die zo ontzettend belangrijk zijn voor de emotionele ontwikkeling van het jonge kind.

Praktijkvoorbeeld

L. zit met haar vingertje vast in een speelgoedje. Het valt mee, maar zij raakt een beetje in paniek. De PM haalt haar vingertje voorzichtig los, neemt haar op schoot, geeft kusjes op het vingertje en zegt liefdevol: ‘Dat was schrikken he?!’

Emotionele Veiligheid

Stamgroep samenvoegen

Mede dankzij het kleinschalige karakter draagt ’t Eigen Wijsje altijd zorg voor de emotionele veiligheid van het kind. Dit betekent o.a. dat elk kind is geplaatst in een vaste groep met de bijbehorende vaste pedagogische medewerksters (PM’s). In sommige situaties is het nodig om hierop een uitzondering te maken, b.v. aan het begin van de dag of tijdens vakantiedagen wanneer er minder kinderen aanwezig zijn, worden op de boerderij de 2 groepen samengevoegd, ouders geven hiervoor schriftelijke toestemming middels een specifiek toestemmingsformulier.

Het samenvoegen kan ook structureel zijn op een specifieke dag van de week met een structureel lagere bezetting (meestal op woensdag en vrijdag), ook hiervoor wordt schriftelijke toestemming gevraagd aan desbetreffende ouders. Tevens volgen wij altijd de beroepskracht-kind-ratio (BKR) uit de wet Kinderopvang. Uitgangspunten bij het samenvoegen van groepen zijn:

  • Elk kind heeft een vaste stamgroep
  • Elk kind is gekoppeld aan maximaal drie PM’s
  • Bij het samenvoegen van groepen wordt de leeftijdsopbouw en beroepskracht-kind-ratio gevolgd
  • Er is voor elk kind maximaal één andere stamgroep
  • Ouders worden bij plaatsing tijdens het intakegesprek geïnformeerd over de samenwerking met de tweede stamgroep
  • De groepen wordt bij samenvoeging nooit opgedeeld/gesplitst

Als bij het verzoek van een extra dag op de boerderij, geen plek is op de 1e stamgroep maar wel op de 2e stamgroep dan wordt onder schriftelijke toestemming van de ouder(s) de extra dag aangeboden op de 2e stamgroep.