Skip to content

Communicatie

Voertaal

In onze kinderdagverblijven wordt de Nederlandse taal gesproken. Mocht een kindje anderstalig worden opgevoed en geen Nederlands spreken wanneer het op ons kinderdagverblijf komt, dan spreken de PM’s Nederlands tegen het kindje. Een kind is zeer flexibel en is in staat een taal eigen te maken in 3 maanden. Dankzij extra begeleiding van dit kind d.m.v. aanwijzen van onderwerpen, specifiek benoemen van objecten in de ruimte, via boeken of door veel te zingen, is het kind de Nederlandse taal snel machtig.

Binnen de opleiding Pedagogisch Werker 3/4 is Engels een verplicht vak. Al onze medewerksters zijn in staat om naast het Nederlands een Engels gesprek te voeren om met de ouders de vorderingen van hun kind te bespreken.

Aanbieden van preventieve logopedie

’t Eigen Wijsje werkt samen met het Onderwijs Advies (OA) omdat het van groot belang is om vroegtijdig problemen in de spraak- en taalontwikkeling bij het kind te signaleren en deze te behandelen of te begeleiden. De preventief werkend logopedist komt op het KDV om ouders en PM’s hierbij te helpen.

De samenwerking bestaat uit:
• 1x per jaar inloopochtend/middag voor vrijblijvende vragen door ouders (tijdens haal en breng-momenten) en PM’s tijdens deze ochtend.
• Logopedist komt op verzoek van ouder en PM naar KDV voor observatie kind, de ouder geeft hiervoor toestemming per handtekening; observatie wordt besproken met ouder en als mogelijk ook met de PM
• Eventueel vervolg; Gericht advies of advies uw kind aan te melden bij een logopediepraktijk; òf er zijn geen logopedische problemen geconstateerd, een vervolg is niet nodig. De ouder ontvangt een verslag van de observatie.

 

Oudergesprekken

De mentor maakt na elke verjaardag van het kind een afspraak met de ouder(s) voor een oudergesprek. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken en is er kans voor beide partijen vragen te stellen of adviezen uit te wisselen.