Communicatie

Voertaal

In onze kinderdagverblijven wordt de Nederlandse taal gesproken. Mocht een kindje anderstalig worden opgevoed en geen Nederlands spreken wanneer het op ons kinderdagverblijf komt, dan spreken de PM’s Nederlands tegen het kindje. Een kind is zeer flexibel en is in staat een taal eigen te maken in 3 maanden. Dankzij extra begeleiding van dit kind d.m.v. aanwijzen van onderwerpen, specifiek benoemen van objecten in de ruimte, via boeken of door veel te zingen, is het kind de Nederlandse taal snel machtig.

Binnen de opleiding Pedagogisch Werker 3/4 is Engels een verplicht vak. Al onze medewerksters zijn in staat om naast het Nederlands een Engels gesprek te voeren om met de ouders de vorderingen van hun kind te bespreken.

Aanbieden van preventieve logopedie

’t Eigen Wijsje heeft een samenwerking met een team logopedisten van OnderwijsAdvies (OA), die allen gespecialiseerd zijn in en ervaring hebben met preventieve logopedie. Wanneer wij problemen met de ontwikkeling van de spraak en/of taal bij het kind bespeuren kunnen wij in overleg met de ouders, gratis logopedie aanbieden.

Preventieve logopedie is gericht op de communicatieve ontwikkeling van kinderen van 0 tot 6 jaar en tevens gericht op begeleiden van opvoeders van kinderen in deze leeftijdsgroep, PM’s en leidinggevenden in de kinderopvang. Tevens informeren zij over speen- en duimzuigen en eten en drinken.

Oudergesprekken

De mentor maakt na elke verjaardag van het kind een afspraak met de ouder(s) voor een oudergesprek. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken en is er kans voor beide partijen vragen te stellen of adviezen uit te wisselen.