Skip to content

Begeleiding

Dagindeling

Structuur bieden aan een kind is belangrijk. Een kind voelt zich veilig als het weet waar het aan toe is. Wij hanteren daarom een vaste dagindeling, die er als volgt uitziet.

7:45 – 9:00 uur:
De ouders brengen hun kinderen. Er staat koffie en thee klaar voor de ouders. Als ouders willen kunnen zij rustig even met hun kinderen spelen of een verhaaltje voorlezen. Eventuele bijzonderheden van de afgelopen nacht of dag(en) worden door de ouders aan de PM doorgegeven.

9:00 uur:
De ouders zijn weg en de kindjes helpen mee om het speelgoed wat is gebruikt op te ruimen, het liedje “opruimen, opruimen, alles heeft een plekje..” helpt hierbij. Aan de kinderen wordt gevraagd om aan tafel te komen zitten. De dag wordt geopend. Per locatie wordt het fruit of in de keuken bereid of aan tafel. De kinderen zingen alvorens te gaan eten het “smakelijk eten” liedje.

10:00 uur:
De kinderen met luiers worden verschoond en de grotere kinderen gaan naar het toilet. De meeste baby’s gaan rond dit uur naar bed en hebben hun eigen individuele schema, waar per kind rekening mee wordt gehouden. (n.b. de peutergroep: hier gaan de kinderen naar het toilet of worden verschoond)

10:30 uur:
Variërend van het moment in het jaar, de weersomstandigheden of een thema wordt een activiteit aangeboden. Dit kan b.v. een creatieve activiteit met plakken en knippen, een buitenactiviteit of een muzikale activiteit zijn.

11:20 uur:
De speelruimte wordt opgeruimd, handjes van de kinderen worden gewassen. In de keuken vindt de voorbereiding van de lunch plaats.

11:30 uur:
De kindjes gaan met de PM’s aan tafel. De PM’s eten samen met de kindjes. De PM’s hebben een voorbeeldfunctie voor de kinderen, maar dit is ook voor de saamhorigheid en gezelligheid. Het “smakelijk eten” liedje geeft de start van de maaltijd aan.

12:15 uur:
De kinderen zijn klaar met eten. Het eten wordt afgerond door het liedje “dat was lekker” De tafel wordt afgeruimd en de tandenborstels van de kinderen voorbereid op het poetsen. De kindjes poetsen zelf hun tandjes onder begeleiding van een Tandenpoetsliedje van de CD of gezongen door de PM.

12:30 uur:
De kinderen worden voorbereid op het slapen of rusten. De kinderen worden verschoond op de commode of gaan zelf naar het toilet.

13:00 uur:
De kinderen tot 1,5 jaar krijgen een slaapzak aan en de grotere kinderen die niet meer slapen rusten op de stretcher, lezen een boekje, doen een puzzel, of doen een andere rustige activiteit. (N.b. de peutergroep; hier slapen de kinderen of indien ze niet meer slapen, rusten zij waarbij een kleine activiteit wordt aangeboden)

15:00 uur:
De kindjes komen uit bed, worden verschoond en opgefrist.

15:30 uur:
Er wordt een kleine maaltijd aangeboden. Crackers met beleg, soepstengels of iets anders hartigs tezamen met fruitwater of thee.

16:00 uur:
Tijd voor een activiteit, meestal anders dan die van de ochtend.

16:30 uur:
De kindjes met luiers worden verschoond.

16:45 – 18:15 uur:
De ouders komen de kinderen halen. De PM licht de ouder in over het verloop van de dag.

Elk kind een mentor

Bij KDV ’t Eigen Wijsje wordt aan elk kind een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij volgt de ontwikkelingen van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Maximaal 2 vaste gezichten voor 0-jarigen

Aan een kind worden twee vaste PM’s toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van de twee PM’s werkzaam. Als de omvang van de stamgroep vraagt om inzet van meer dan twee PM’s dan mogen maximaal drie vaste PM’s aan het kind worden toegewezen. Naast het ‘vaste gezicht’ kunnen andere PM’s worden ingezet.

Structureel volgen van de ontwikkeling van het kind

Dankzij het aanstellen van een mentor per kind is ieder kind in beeld en wordt zijn ontwikkeling nauwkeurig gevolgd. Zo kan de mentor aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren om de volgende stap te zetten. Het kind wordt zodoende planmatig gevolgd en gestimuleerd.

’t Eigen Wijsje heeft een observatiemodule ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar “kinder Estafette” en houdt de ontwikkeling schriftelijk bij. Eén keer per jaar worden de ouder(s) uitgenodigd voor een gesprek met de mentor van het kind om de ontwikkeling te bespreken. Indien de situatie het nodig maakt, zal dit vaker dan één keer per jaar gebeuren.

Wanneer de mentor vermoedt dat externe expertise nodig is, dan overlegt zij dit met haar LC en indien nodig met de directie. Zij kent de verhalen om externe expertise in te schakelen en weet hierin ouders te adviseren. Als maatregel geldt dat het observatiemoduul als basis wordt gebruikt voor een overdrachtsformulier voor de basisschool.

Opleidingsplan

Onze PM’s krijgen een studiedag aangeboden, die naar behoefte van dat moment wordt ingevuld. Dit kan een pedagogisch onderwerp zijn, maar kan ook bedoeld zijn om b.v. de samenwerking of communicatie van de PM’s te verbeteren.