Skip to content

Pedagogisch Beleid

Onze kinderopvang maakt een groot deel uit van de opvoeding van het kind. Tezamen met de ouders biedt KDV ’t Eigen Wijsje een basis voor stabiliteit, zelfredzaamheid, eigenwaarde en sociale vaardigheden. Hierbij wordt altijd gekeken naar het kind als individu en wordt elk kind uniek benaderd. KDV ’t Eigen Wijsje heeft als doel verantwoorde kinderopvang te voorzien door:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Het bevorderen van persoonlijke competentie
  • Het bevorderen van sociale competentie
  • Het aanleren van normen en waarden

Deze doelen worden in het Pedagogisch Beleidsplan concreet uitgewerkt en zijn zichtbaar in de praktijk.

Emotionele Ontwikkeling

Emotionele Ontwikkeling

Hoe helpen wij uw kind op emotioneel gebied te ontwikkelen en bieden wij hem of haar emotionele veiligheid?

Lees meer

Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke Ontwikkeling

Op welke manieren helpen wij uw kind zich te ontplooien door zijn of haar persoonlijke competentie te bevorderen?

Lees meer

Sociale Ontwikkeling

Sociale Ontwikkeling

Hoe leren wij uw kind omgaan met sociale situaties en bevorderen wij daarmee zijn of haar sociale competentie?

Lees meer

Normen en Waarden

Normen & Waarden

Welke normen en waarden hanteren wij voor onszelf én uw kind?

Lees meer

Begeleiding

Begeleiding

Wat kunt u dagelijks verwachten van onze kinderopvang?

Lees meer

Piramide

Piramide Methode

Hoe passen wij de piramide methode toe in ons kinderdagverblijf?

Lees meer

Communicatie

Communicatie

Hoe communiceren we met uw kind én met elkaar?

Lees meer

Groepsgrootte

Groepsgrootte

Hoe gaan wij om met de beroepskracht-kind ratio (BKR)?

Lees meer

Locatie

Per locatie

Bekijk ook het pedagogisch werkplan per locatie: