Skip to content

Visie van Zahra & Monique

Directie KDV ’t Eigen Wijsje

In 1992 leerden wij elkaar kennen en wat begon als goede collega’s is ook uitgegroeid tot een mooie vriendschap. Indertijd werd voornamelijk grootschalige kinderopvang aangeboden, maar wij waren beiden overtuigd dat kleinschalige opvang de ontplooiing van het kind bevordert.

In 1999 besloten wij onze passie te verwezenlijken met de opening van onze eerste twee kleinschalige kinderdagverblijven ’t Eigen Wijsje met elk 1 groep. Onze kinderopvang maakt een groot deel uit van de opvoeding van het kind. Tezamen met de ouders bieden wij het jonge kind een basis van stabiliteit, zelfredzaamheid, eigenwaarde en sociale vaardigheden. Hierbij wordt altijd gekeken naar het kind als individu en wordt elk kind uniek benaderd.

Daarom geldt bij ons:

  • Respect – Iedereen wordt herkend, erkend en er is respect voor de wensen van alle betrokkenen: kind, ouders en Pedagogisch Medewerksters (PM’s).
  • Communicatie – Zowel de ouders als het kind leren kennen, in overleg gaan met de ouders en onze ervaring delen.
  • Ontdekking & Ontplooiing – Wat zijn de kwaliteiten en behoeftes van het kind? ‘Is het een kleine schilder in de dop of misschien is rekenen wel haar favoriete bezigheid?’
  • Structuur – Een duidelijk dagritme en Pedagogische Visie.
  • Vakkundigheid – Een vast en hecht team dat onze passie voor het vak deelt en op professionele wijze de Pedagogische Visie toepast in de praktijk.
  • Piramide – Themagerichte leermethode, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de leerbehoeftes van elk kind.
  • Leefomgeving – De locaties, ingericht met duurzaam houten meubilair, zijn schoon en netjes met een gezellige uitstraling.
  • Natuur – Iedere locatie bevindt zich in een bos of park en het kind maakt dagelijks kennis met de natuur.
  • Rust – De kleurstelling met pasteltinten in groen, geel en paars straalt rust uit.

Onze opzet kende binnen korte tijd grote animo bij ouders. Wij besloten daarom uit te breiden en sinds mei 2016 bestaat ’t Eigen Wijsje uit 3 kleinschalige locaties met in totaal 4 verticale groepen en 1 peutergroep.

Onze kinderopvang blijft zich ontwikkelen. Wij zorgen voor een constante ontplooiing in ons aanbod. Wij zijn trots onze passie te verwezenlijken. Ondertussen hebben vele kinderen van onze kinderopvang genoten. De eerste kinderen zijn zelf al jonge volwassenen met wie wij af en toe nog contact hebben. Wij hopen nog vele jaren kinderopvang te mogen aanbieden, waarbij onze overtuiging over kleinschalige kinderopvang, altijd zal blijven bestaan.

Directie KDV ’t Eigen Wijsje