Openingstijden

Onze kinderdagverblijven zijn het hele jaar geopend, minus Nationale Feestdagen en 1 studiedag (zie voor verdere informatie sluitingsdagen) van 7.45 uur tot 18.15 uur. Het voordeel hiervan is dat uw kindje altijd ontvangen wordt door de PM die met uw kindje gedurende de dag werkt. Ook het eindgesprek wordt gevoerd door de PM die uw kindje gedurende de dag heeft meegemaakt.

U kunt uw kindje brengen tussen 7.45 en 9.00 uur, wanneer de activiteiten van de dag eenmaal zijn begonnen, dan is het voor de groep onrustig als er nog kindjes binnenkomen. U kunt uw kindje afhalen tussen 16.45 en 18.15 uur. Mocht u af willen wijken van deze tijden, dan is dit mogelijk mits u dit even meldt bij de desbetreffende medewerksters. Mocht iemand anders dan uzelf uw kindje komen halen, willen wij dat graag bij voorbaat weten.

Sluitingsdagen

Onze kinderdagverblijven zijn gesloten op 1 studiedag in het jaar en de nationaal erkende feestdagen. Alleen voor de studiedag geldt dat deze dag door de desbetreffende kinderen in het jaar mag worden ingehaald, mits overlegd met de PM van de locatie en wanneer de groepsgrootte van de gevraagde inhaaldag dat toelaat. U krijgt bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar de jaaragenda. U bent zodoende bijtijds geïnformeerd over de datum van deze studiedag.

Uitzondering openingsuren

Indien Kerstavond en Oudejaarsdag in de week vallen, dan is de sluiting van het kdv om 16.00 uur. Dit is inbegrepen in de prijs.

Extra opvang / Ruilen van dagen

Indien u incidenteel een extra dag nodig heeft of een dag wilt ruilen, dan is dat mogelijk. U kunt dit bespreken met het team dat kijkt of de groepsgrootte dit toelaat.