Skip to content

Openingstijden

Onze kinderdagverblijven zijn geopend van 7.45 uur tot 18.15 uur. Het voordeel hiervan is dat uw kindje altijd ontvangen wordt door de PM die met uw kindje gedurende de dag werkt. Ook het eindgesprek wordt gevoerd door de PM die uw kindje gedurende de dag heeft meegemaakt.

U kunt uw kindje brengen tussen 7.45 en 9.00 uur, wanneer de activiteiten van de dag eenmaal zijn begonnen, dan is het voor de groep onrustig als er nog kindjes binnenkomen. U kunt uw kindje afhalen tussen 16.45 en 18.15 uur. Mocht u af willen wijken van deze tijden, dan is dit mogelijk mits u dit even meldt bij de desbetreffende medewerksters. Mocht iemand anders dan uzelf uw kindje komen halen, willen wij dat graag bij voorbaat weten.

Sluitingsdagen

Ons kinderdagverblijf is 51 weken per jaar geopend. 5 werkdagen rondom de Kerstdagen zijn wij gesloten. In het jaar 2020 valt de sluiting op 24/28/29/30/31 december.
Dit betekent dat de maandprijs is gebaseerd op 51 weken. Anders gezegd u betaalt niet voor deze sluiting rondom Kerst.

Een maal in de vijf jaar is per cao Branche Kinderopvang bepaald dat de kinderopvang in Nederland gesloten zal zijn. Deze bepaling is van toepassing in het jaar 2020.

Wij zijn gesloten op de jaarlijkse studiedag. De desbetreffende kinderen kunnen deze dag inhalen in overleg met de PM’s van uw locatie.

Daarnaast zijn wij gesloten op de Nationale Feestdagen.

Uitzondering openingsuren

Indien Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsdag in de week vallen, dan is de sluiting van het kdv om 16.00 uur. Dit is inbegrepen in de prijs.

Extra opvang / Ruilen van dagen

Indien u incidenteel een extra dag nodig heeft of een dag wilt ruilen, dan is dat mogelijk. U kunt dit bespreken met het team dat kijkt of de groepsgrootte dit toelaat.

Wij verwijzen u voor dit onderwerp tevens naar onze algemene bepalingen, die u ontvangen heeft met uw contract.

’t Eigen Wijsje verleent geen restitutie voor de dagen dat uw kindje het dagverblijf niet heeft bezocht, b.v. bij vakantiedagen of ziekmelding.