Skip to content

Inschrijving & Kennismaking

Via het aanmeldingsformulier kunt u uw kind(eren) aanmelden. Op dit formulier kunt u onder meer de voorkeur voor de gewenste dagen en locatie invullen. Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, komt uw kindje automatisch op de wachtlijst. Er zijn geen kosten verbonden aan deze inschrijving.

Meld hier uw kind aan

Nadat wij de inschrijving van uw kindje hebben ontvangen, bevestigen wij de inschrijving direct via een bevestigingsemail. U komt dan op onze wachtlijst. Een plaatsingsaanbod hangt af van de factoren: locatie, op welke dagen u opvang nodig heeft en de leeftijd van uw kindje. Vraag en aanbod moet net op elkaar aansluiten. Ook het aantal baby’s op een verticale groep is beperkt, m.a.w. kinderen boven de 1,5 jaar kunnen gemakkelijker worden geplaatst dan de hele jonge baby’s.

Het is moeilijk om aan te geven wanneer uw kindje geplaatst kan worden. Zie ook de bovenstaande uitleg. De plaatsing kan versneld worden als u flexibel bent in de dagen met combinatie van woensdag en vrijdag en geen voorkeur heeft voor een locatie.

Als er een mogelijkheid voor plaatsing is, ontvangt u 2 à 3 maanden voor plaatsing telefonisch bericht. Soms komt het wel eens voor dat u binnen deze 2 maanden een aanbieding krijgt. Dit heeft te maken met het onverwachts vrijkomen van een plaats. U krijgt 5 werkdagen de tijd om de aangeboden plaats aan te nemen of van dit aanbod af te zien, uw kind blijft dan op de wachtlijst. Houdt u er rekening mee dat u dan niet automatisch de eerstvolgende bent.

Meld hier uw kind aan

Indien u, om welke reden dan ook, niet meer op de wachtlijst wilt blijven staan, horen wij dit graag tijdig van u; dit voorkomt dat wij u onnodig gaan bellen. Voor alle administratieve vragen en vragen of mededelingen over kindplanning vanaf heden te sturen naar emailadres: .

Persoonlijke rondleiding

Wanneer na inschrijving een plaats voor uw kind beschikbaar is, wordt u uitgenodigd voor een rondleiding op de locatie. Ook wanneer u de behoefte heeft om een rondleiding ter oriëntatie te krijgen, zullen wij proberen om in overleg met desbetreffende locatie dit te realiseren. U moet wel staan ingeschreven. De rondleiding is rond 10:30 uur gepland om de kinderen zo weinig mogelijk te storen. Dankzij onze uitgebreide website en de virtuele rondleiding krijgt u al een goede indruk over onze kinderdagverblijven. U kunt bij overige vragen altijd kantoor bellen, waar wij u graag van dienst zullen zijn.

Nadat u de plaatsing heeft geaccepteerd, krijgt u een uitnodiging om vooraf aan de start een intakegesprek te hebben met Margriet van de afdeling kind-planning. In dit gesprek wordt u uitgebreid geïnformeerd over allerlei zaken aangaande ’t Eigen Wijsje, wij vragen u om het vaccinatieboekje van uw kind mee te nemen. U kunt tijdens dit gesprek ook al u vragen stellen. Bij de eerste dag van uw kindje op ons Kinderdagverblijf heeft u ook een uitgebreid gesprek met één van de medewerksters van de desbetreffende locatie. U neemt de ingevulde informatielijst mee, die u bij voorbaat van ons heeft ontvangen die met de PM wordt besproken.

Wenbeleid

De eerste twee dagen vanaf de aanvang van uw contract gelden als wendagen. Het is allemaal nieuw en spannend en het valt voor uw kind niet altijd mee om ineens van huis te zijn of, zoals ook vaak voorkomt, op een nieuwe kinderdagverblijf te komen. Uw kind moet het vertrouwen in de PM’s nog krijgen en vaak erg wennen aan de andere kinderen en vele geluiden om hem heen. Daarom zijn er twee dagen om stap voor stap aan de nieuwe situatie te wennen.

Op de eerste wendag blijft uw kind van 9.15 tot 13.00 uur. Wanneer u arriveert dan zal de PM even apart met u gaan zitten om over uw kind te praten en de belangrijke dingen te noteren. Is dit achter de rug dan neemt u afscheid van uw kindje. In het belang van uw kind is het prettig als het afscheid niet te lang duurt, uw kind wordt vaak onzeker als u zelf duidelijk moeite heeft met het afscheid.

Op de tweede wendag vanaf 8.45 tot 15.45 uur eet uw kind mee op de groep en gaat uw kind ook slapen of rusten op ’t Eigen Wijsje. Als dit nog te spannend is, blijft een PM erbij tot uw kind slaapt. Als dat toch niet werkt mag uw kind (als het oud genoeg is) ook op een stretcher liggen dichtbij de PM. Kleine kindjes kunnen in het begin ook in de kinderwagen slapen. Langzaam kan er gewend worden aan slapen in de slaapkamer.

Uw kind zal veiligheid zoeken en zal het prettig vinden om zijn/haar knuffel of favoriete speelgoed mee te nemen naar de crèche. Dit geeft uw kind houvast en zekerheid. Bij baby’s raden we vaak aan om een doekje of kledingstuk van thuis mee te geven met daaraan een vertrouwde geur.

Uw kind zal zich in de beginperiode waarschijnlijk vooral hechten aan één PM. Dit betekent niet dat hij/zij de andere PM’s niet “lief” vindt, het is een natuurlijk proces om te zoeken naar één vertrouwensfiguur. Van daaruit kan uw kind verder exploreren. Het is daarom erg prettig dat er (vooral dankzij de kleinschaligheid) op ‘t Eigen Wijsje alleen maar vaste PM’s werken. Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind langer nodig heeft om te wennen. We kunnen dan in overleg met u kijken of de dagen wat korter kunnen en/of de wenperiode wat langer.

Wat ook voorkomt, maar echt zelden, is dat een kind maanden lang nodig heeft om te wennen. Dit merk je wanneer uw kind veel blijft huilen en niet zelfstandig gaat spelen. Toch is het niet heel zorgwekkend. Het ene kind is het andere niet. Altijd blijkt weer dat de kinderen uiteindelijk wel wennen en zelfs heel veel plezier krijgen op het KDV. Dankzij de toewijding, geduld en het inlevingsvermogen van de PM zal elk kind uiteindelijk wennen op ’t Eigen Wijsje.

U mag altijd bellen om te vragen hoe het gaat! Dat vinden de PM’s helemaal niet raar. Als er iets is met uw kind zullen zij u ook altijd op de hoogte stellen.

De uren van de wendagen zijn:
Dag 1: 9:15 tot 13.00 uur
Dag 2: 8:45 tot 15.45 uur

De wendagen worden als een gehele dag gefactureerd.