Skip to content

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Zelf verzorgt ’t Eigen Wijsje geen BSO, maar is er een nauwe samenwerking met 2 collega’s in Amstelveen, die hetzelfde doel nastreven als ’t Eigen Wijsje n.l. kleinschalige, vertrouwde, gezellige maar vooral kwalitatieve opvang verzorgen en lid zijn van ons netwerk 3KA.

Majest en KindZijn zijn particuliere initiatieven waar met liefde aan de omgeving is gewerkt om uw kind na schooltijd persoonlijk te begeleiden in de vorm van spel, sport, muziek en huiswerkbegeleiding. Majest en KindZijn verzorgen BSO voor de kinderen van alle basisscholen in Amstelveen. Zowel Majest als KindZijn zal de aanvragen voor BSO van de kinderen van ’t Eigen Wijsje met voorrang behandelen.

Majest

Kwalitatieve opvang op maat dat is waar Majest voor staat. Majest is ook tijdens de vakanties altijd open van 08:00 tot 18:30 uur. Wij bieden:

  • een gezellige omgeving;
  • in een ontspannen huiselijke sfeer;
  • flexibele opvang;
  • uw kinderen worden door ons van school opgehaald;
  • professioneel personeel

Bel voor info 020 – 345 3852 of mail naar .

Voor een indruk kunt u ook kijken op onze website: www.majest.nl. Via onze website kunt u zich ook inschrijven.

KindZijn

KindZijn is een kleinschalige opvang die buitenschoolse en voorschoolse opvang biedt. Door onze kleinschaligheid kunnen wij warmte en aandacht bieden voor kind en ouder.

Wij willen onze kinderen goed kennen omdat dit de basis vormt voor een goede relatie die we nodig vinden voor de opvang die wij bieden. Een opvang waarbij veiligheid, geborgenheid en respect gewaarborgd zijn in een voor kinderen stimulerende omgeving.

Naast een ongedwongen en huiselijke sfeer is er dagelijks ruimte om als kind vrij te kunnen spelen en bewegen en biedt onze buitenruimte de mogelijkheid tot buitenspelen en natuurbeleving. Daarnaast bieden wij wekelijks de volgende activiteiten aan:

  • Maandagmiddag bieden wij, onder begeleiding, zwemles aan. Maandag en woensdagmiddag kunnen kinderen aansluiten bij de voetbaltraining van NFC.
  • Woensdagmiddag gaan we met een groep naar de paarden.
  • Donderdagmiddag kunnen kinderen gitaarles volgen.

Wij hebben een vast team van HBO geschoolde pedagogisch medewerkers waarvan de eigenaar ook dagelijks op de groep staat.

‘t Eigen Wijsje heeft dezelfde doestellingen als KindZijn wat de overgang voor kinderen makkelijker zal maken.

Veel informatie vindt u op onze website: www.kindzijn.com.