Skip to content

Netwerk 3KA

Netwerk 3KAIn 2014 besloot een aantal kleinschalige kinderopvangorganisaties in Amstelveen zich te verbinden door het opstarten van een netwerk waarvoor de naam 3KA (kwaliteit binnen kleinschalige kinderopvang Amstelveen) werd gekozen.

Doelstelling van dit netwerk is zich als kleinschalige opvangorganisaties te verbinden. Dit kwam voort uit de behoefte om samen een krachtige en waardevolle gesprekspartner te zijn naar belangrijke instanties, waaronder de Gemeente Amstelveen. Het netwerk stelt ons ook in staat om continu samen te werken aan kwaliteitsverbetering. Hierbij maken periodiek onderling overleg over werkwijzen, wetten, pedagogische aspecten, ervaringen en veranderde omstandigheden een belangrijk onderdeel van uit. Leden van 3KA zijn:

  • KDV ’t Eigen Wijsje
  • KDV Blub zegt de Vis
  • BSO Kindzijn
  • BSO Majest
  • KDV Jillz
  • KDV De Kinderkorf & BSO Korfkidz
  • KC de Stoel

Bezoek ook de website van 3KA: www.netwerkkinderopvangamstelveen.nl.