Noorddammerlaan 22 A

Geschillencommissie Kinderopvang - Klachtenvrij 2017Noorddammerlaan 22 A
1185 ZA Amstelveen

Groep A: 020 – 640 6040
Groep B: 020 – 640 4116

Landelijk registratienummer: 732763733

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 7:45 uur – 18:15 uur

GGD Inspectie

GGD Inspectierapport 2018

Geschillencommissie

Certificaat van Kwaliteit 2017

In het kort

Vanaf 16 september 2010 bestaat ’t Eigen Wijsje Boerderij, waar 2 groepen zijn gevestigd. In het gebouw huisde vroeger een klompenmakerij en ondanks de verbouwing en aanpassingen tot een mooi kinderdagverblijf, is de originele sfeer nog steeds aanwezig.

In deze vriendelijke en warme omgeving willen wij als team zorgdragen voor een liefdevolle en veilige sfeer, waar het kind zich zo veilig voelt dat het zich op alle gebieden durft te ontwikkelen. De groepsgrootte is in praktijk 12 kinderen per groep, met weliswaar een vergunning tot 16 kinderen. Dankzij maar 2 kleine groepen, blijft ook deze kinderopvang kleinschalig.

Ook qua omgeving is deze locatie uniek, met 2 minuten zijn wij in het bos. We genieten tevens van onze ruime buitenplaats, waar wij met veel plezier elke dag gebruik van maken. Mocht het weer het echt niet toestaan, dan hebben wij ook een binnenspeelplaats.

Bij 12 kindjes op de groep zijn er 2 Pedagogisch Medewerksters aanwezig. Mocht de groep meer dan 12 kinderen hebben dan zijn er 3 Pedagogisch Medewerksters.

 

Virtuele Rondleiding

Gebruik het menu in de rechterbovenhoek om de verschillende ruimtes te bekijken.

Pedagogisch Werkplan Noorddammerlaan 22 A

Elk kind is uniek, wij zorgen ervoor dat ieder kind de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft, dat doen we door middel van, geborgenheid geven, knuffelen, en respectvol om te gaan met de kinderen.

Voor elke leeftijdsgroep is er uitdagend speelgoed aanwezig die de ontwikkeling van het k ind stimuleert. Wij vinden de communicatie met de ouders van belang om alle bijzonderheden van het kind met elkaar te kunnen bespreken. Wij hanteren een dagschema waarin natuurlijk rekening wordt gehouden met het eigen schema van de baby’s.

Wij vinden het contact met de ouders heel belangrijk en overleggen daarom veelvuldig hoe in te gaan op de behoeften en interesses van elk individueel kind. Verder houden wij veel van buitenspelen in elk jaargetijde, dansen wij veel, vinden we het belangrijk om voor te lezen en zingen. Ook vinden wij het belangrijk en leuk om met elke leeftijdsgroep te knutselen zodat zij al vroeg in de ontwikkeling kennis maken met verschillende materialen.

Vierogen-principe

Wij openen de dag gezamenlijk op Groep B. om 8.45 komen de 2 andere pedagogisch medewerksters en splitsen de groepen zich op en gaat iedereen naar zijn eigen groep.

Bij het werken met twee groepen wordt tijdens de haaltijden het tussenraam geopend, tevens geldt dit voor de binnendeuren richting nooduitgang van beide groepen. Wanneer het aantal kinderen het nodig maakt dat de groepen worden samengevoegd, gebeurt dit altijd op groep B, waar de camera’s zijn aangebracht. De camera’s hebben mogelijkheden op afstand beelden te controleren. De controle vindt gedurende de dag plaats op de momenten dat er 1 medewerker op de groep staat.

Het Open Deurenbeleid

De groepen A en B zijn in verband met het vierogen-principe met elkaar verbonden door een tussendeur. Tijdens de speelmomenten kunnen de kinderen van groep A naar groep B en visa versa. Dit is een pedagogische methode waarbij kinderen structureel de gelegenheid krijgen om buiten de eigen groepsruimte met de kinderen van de andere groep te spelen. Wanneer kinderen van beide groepen met elkaar spelen spreken wij van een ‘’open deurenbeleid”. Het is belangrijk deze uitdaging te stimuleren, want de kinderen kunnen op deze manier hun sociale vaardigheden oefenen met andere kinderen, tonen zelfinitiatief, wat belangrijk is voor persoonlijke ontwikkeling van het kind. De PM’s volgen de kinderen, zodat de BKR kloppend blijft.

Gebruik van 2e stamgroep:

Hiervoor verwijzen wij u graag naar het Algemeen Pedagogisch beleid. Het gebruik van de 2e stamgroep vindt alleen plaats na schriftelijke toestemming ouder(s) waarin de BKR (beroepskracht-kind-ratio) nauwkeurig wordt gehandhaafd.

Meer over ons Pedagogisch Beleid

Ik wil jullie alvast bedanken voor al die jaren geweldige opvang. Ik ben een ambassadeur voor jullie kinderdagverblijven en de manier waarop jullie de kleinschaligheid en persoonlijke aanpak vorm geven.

Waanzinnig fijn hoe jullie Giulia, en eerder Liza, zo goed hebben opgevangen en begeleid. Ik heb regelmatig de kunst afgekeken.

Hartelijke groet en nogmaals veel dank,

Rachel & Fjalar