Skip to content

Noorddammerlaan 22 A

Noorddammerlaan 22 A
1185 ZA Amstelveen

Groep A: 020 – 640 6040
Groep B: 020 – 640 4116

Landelijk registratienummer: 732763733

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 7:45 uur – 18:15 uur

GGD Inspectie

GGD Inspectierapport 2022

Geschillencommissie

Certificaat van Kwaliteit 2020

In het kort…….

De locatie Noorddammerlaan 22a wordt ook wel de Boerderij genoemd. Deze naam is ontstaan doordat er in dit Oud Hollandse pand vroeger een klompenmakerij huisde. Door de verbouwing en vereiste aanpassingen is het een mooi kinderdagverblijf geworden, maar de sfeer van de boerderij is nog steeds aanwezig. Op deze locatie zijn 2 groepen gevestigd. Beide groepen zijn een verticale groep, d.w.z. dat er kinderen in de leeftijd 0-4 jaar op de groepen aanwezig zijn.

In deze vriendelijke en warme omgeving willen wij als team zorgdragen voor een liefdevolle en veilige sfeer, waar het kind zich veilig voelt en het zich daardoor op alle gebieden optimaal kan ontwikkelen.

Ook qua omgeving is deze locatie uniek, in 2 minuten zijn wij in het bos. We genieten tevens van onze ruime buitenplaats, waar wij met veel plezier elke dag gebruik van maken. Mocht het weer het echt niet toestaan, dan hebben wij ook een binnenspeelplaats. Deze noemen wij de Speelweide, hier kunnen de kinderen klauteren, klimmen en rondspringen. Deze ruimte ligt vol met klimkussen en grote bouwblokken. De Speelweide wordt ook gebruikt voor kleine kinderen die net beginnen met kruipen hierdoor stimuleren we motorische ontwikkeling.

Virtuele Rondleiding

Gebruik het menu in de rechterbovenhoek om de verschillende ruimtes te bekijken.

Pedagogisch werkplan

Elk kind is uniek, wij zorgen ervoor dat ieder kind de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. Dat doen wij door: aan het kind geborgenheid te geven, knuffelen, en respectvol om te gaan met de kinderen. Wij willen de kinderen bijbrengen alle kinderen in hun waarde te laten en respect te hebben voor elkaar. We stimuleren de zelfredzaamheid maar geven ook kinderen het gevoel dat ze bij ons terecht kunnen voor hulp. Het kind moet zich bij ons veilig voelen, we respecteren de persoonlijke ontwikkelingen van ieder kind en gaan hier zorgvuldig mee om.
Wij geven ieder kind de kans om zijn of haar persoonlijkheid te   ontwikkelen, waarbij wij ook de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind respecteren.
Wij zorgen geven liefde en een veilig gevoel aan ieder kind
Wij zorgen ervoor dat we er altijd zullen zijn om troost te bieden als het kind dit nodig heeft.
Wij zijn altijd een luisterend oor voor ieder kind.
Wij zorgen voor veel vrolijkheid zodat het kind de fijne sfeer proeft, we doen soms gek, we dansen en verschillende creatieve activiteiten.
Wij werken aan een hechte band met de ouders door veel te overleggen over hun kind.
Wij geven de ouders het gevoel dat ze bij ons terecht kunnen met vragen

Wij werken het gehele jaar door met thema’s zoals beschreven bij het Piramidesysteem. Dit houdt in dat er elke 6 weken een nieuw thema start. Na de 6 weken is er een weekje rust om daarna weer een nieuw thema op te starten. De 4 seizoenen komen ook elk jaar terug in thema’s.

Op de locatie zijn 2 groepen gevestigd: groep A en groep B. Ondanks dat de locatie uit 2 groepen bestaat wordt de Boerderij gezien als één geheel. De PM’S overleggen alles samen en kennen alle kinderen en alle ouders van beide groepen. Overdag hanteren wij het opendeuren beleid. Dit houdt in dat na de eet momenten de deuren achterin de groep open gaan en de kinderen vrij op beide groepen kunnen spelen. Soms hebben de kinderen van de ene groep een vriendje of vriendinnetje op de andere groep en kunnen ze op deze manier met elkaar spelen, hierbij wordt altijd de juiste BKR (beroepskracht-kind-ratio) gehanteerd. Tijdens het eetmoment zijn de deuren weer gesloten en eet iedereen op zijn of haar eigen groep.

De PM’s gaan met veel enthousiasme naar hun werk en voelen zich erg betrokken bij alle kinderen. Het team is goed op elkaar ingespeeld en vinden het fijn als de kinderen een leuke dag hebben gehad. Wij overleggen veel met elkaar en gaan met respect met elkaar om. Contact met de ouders is voor ons erg belangrijk, we zorgen voor een fijne sfeer voor de ouders door in de ochtend koffie en thee klaar te zetten wat ouders zelf kunnen pakken en zodoende rustig hun dag kunnen opstarten, hun kind een boekje voor te kunnen lezen of een puzzeltje met hen te doen en de PM’s overdracht geven over de afgelopen periode. We vragen na het weekend altijd of de ouders en de kinderen een fijn weekend hebben gehad en praten over alle leuke dingen die de kinderen hebben meegemaakt. Nadat de overdracht is geweest mogen de kinderen, vastgehouden door de PM in de vensterbank staan om naar papa of mama te kunnen zwaaien als zij naar hun werk gaan.

De locatie ligt gelegen naast het Amsterdamse bos, en het speelterrein kijkt uit op het bos. Met de bolderkar kunnen we dan ook een lekkere boswandeling maken. In 2018 is de buitenruimte helemaal aangepast en heel erg mooi geworden. De kinderen kunnen over het blote voeten pad rennen, en voelen dat daar allerlei verschillende materialen liggen (zintuigentraining). Ook staat er een klimhuis waar de kinderen ‘bootje kunnen varen’ en weer naar beneden kunnen glijden. We hebben ook speelgoed wat speciaal voor het buitenspelen bedoeld is. Denk hierbij aan fietsjes en loopauto’s. Op de buitenplaats is ook een speciale baby hoek gecreëerd. Hier ligt een mat met kunstgras, en is afgeschermd door een hekje zodat de baby’s ongestoord kunnen spelen. Buiten de babybox zijn er kleden en baby speelgoed zodat ook de grotere baby’s/jonge peuters zich kunnen vermaken in de buitenlucht. In de zomer hangen op de belangrijke punten schaduwdoeken die zorgen ervoor dat de kinderen niet in de volle zon spelen. Na het zomerseizoen worden de doeken er weer af gehaald.

Op de boerderij is buitenspelen in elk jaargetijde een vast onderdeel, dansen wij veel, vinden we het belangrijk om voor te lezen en te zingen. Ook vinden wij het belangrijk en leuk om met elke leeftijdsgroep te knutselen zodat zij al vroeg in de ontwikkeling kennis maken met verschillende materialen. We dagen de 3+ kinderen uit door speciaal peuter gerichte activiteiten te doen. Denk hierbij aan knippen, prikken en spelletjes zoals memory. Ook met de allerkleinsten wordt er geknutseld. We maken dan mooie hand of voetafdrukjes van de baby’s en maken daar dan weer iets moois van wat bij het thema hoort. Zo maken de baby’s al vroeg in de ontwikkeling kennis met verschillende materialen.

Elk jaar hebben we op de locatie 2 borrels: een zomerborrel en een kerstborrel. Deze staan van te voren al aangegeven in de jaarplanning en als de borrel dichterbij komt wordt er ook een mail gestuurd naar alle ouders. Bij de zomerborrel zorgen we elk jaar voor een speciale verrassing en met de kerstborrel oefenen wij voor een mooi optreden met de kinderen bij de kerstboom.

De locatie heeft een eigen email adres waarmee we de ouders extra informatie sturen die zuiver hun eigen locatie aangaat. Ook wordt er via dit email adres foto’s gemaild naar de ouders, wij maken b.v. foto’s met de verjaardagen van de kinderen maar ook foto’s van leuke activiteiten of een gezellig momentje.

(N.b. wij gaan erg secuur om met de wet Privacy en zullen nooit  herkenbare foto’s digitaal plaatsen)

WERKWIJZE

Beide groepen handteren dezelfde dagschema. Buiten de dagschema houden wij rekening met de persoonlijke schema van de baby’s

Om 7.45 gaan de deuren open van ’t Eigen Wijsje. De eerste ouders komen rustig binnen en er staat een PM klaar om de overdracht van het kindje te doen. Er staat koffie en thee klaar voor de ouders. Wij nemen voor alle ouders rustig de tijd om de overdacht te doen. Met afscheid nemen mag het kindje, als zij/hij dat graag wil, even zwaaien naar papa en mama bij het raam. Het kind start zodoende rustig op.

Om 9.00 zijn alle kinderen aanwezig en zitten gezellig met de PM’s aan tafel. De PM die de kinderen heeft ontvangen, doet een overdracht naar haar collega over bijzonderheden en leuke nieuwtjes. Er wordt een openingslied gezongen en verhaaltjes voorgelezen. 1 van de PM’S is al begonnen met het schillen van het fruit en het bereiden van de fruithapjes. Als al het fruit geschild is, zingen we fruitliedjes en worden de borden uitgedeeld en tot slot wordt het smakelijk eten lied gezongen. De kinderen mogen dan gaan eten en drinken. De kinderen die dit al kunnen krijgen een beker en andere hebben een tuitbeker waaruit ze kunnen drinken. Ze krijgen water met smaak dat van vers fruit is getrokken. De smaak verschilt per dag; komkommer, bosbessen, aardbei, etc. Dit wordt afgewisseld met lauwe kinderthee.

Om 9.30 gaan de meeste baby’s naar bed en worden de kinderen verschoond. De kinderen zonder luier gaan zelf naar het toilet en met de kinderen die al kunnen lopen wordt er geoefend op het potje. (zindelijkheidstraining)

Om 10.00 is het tijd voor een activiteit. Dit kan variëren van creatief, thema gerichte activiteit, dansen, buiten- of in de Speelweide spelen. De deuren van beide groepen gaan dan open en de kinderen kunnen tussen de activiteiten door op beide groepen vrij spelen waarbij de juist BKR wordt gehanteerd.

Om 11.15 is het tijd om op te ruimen en zijn ondertussen de kinderen die op bed lagen wakker geworden. Per kindje verschilt het of ze een flesje krijgen of een broodje zullen gaan eten met de andere kinderen.

Om 11.30 is het tijd voor de lunch. Het eerste broodje wordt gesmeerd door de PM’S. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze op hun broodje willen hebben. We bieden de kinderen gezonden producten aan. Bij het 2e broodje mogen de kinderen die dit al kunnen, hun eigen broodje smeren. Sommige kinderen eten 3 broodjes en andere hebben genoeg aan 2. Op het laatste broodje mogen de kinderen kiezen uit een broodje pindakaas of appelstroop. De kinderen drinken in principe halfvolle melk.

Om 12.15 gaan de grote kinderen naar bed, of hebben zij een rust moment op een stretcher in de leefruimte. Wij zetten alle mandjes klaar bij de bank waar hun slaapspullen in liggen. De grotere kinderen proberen zichzelf uit te kleden en hun pyjama aan te trekken. Ieder kind heeft een eigen bedje en de babyfoons in de slaapkamers staan aan.

Om 12.45 uur is de leefruimte opgeruimd en is er extra tijd voor de baby’s. 

Om 14.15 zullen de meeste kinderen die wakker zijn aan tafel een crackertje eten en krijgen water of lauwe kinderthee te drinken.

Om 14.45 worden de baby’s voorbereid op hun slaapje als de grotere kinderen uit bed komen.

Om 15.00 komen de kinderen die lagen te slapen rustig uit bed. De mandjes liggen weer klaar op de bank en de kinderen die er aan toe zijn, proberen met behulp van de PM zich aan te kleden. 

Om 15.15 is het tijd voor de middag snack. Deze bestaat uit koude groenten zoals: wortels, paprika’s, olijven, augurken en komkommer. Na de groenten mogen de kinderen nog een cracker met zuivelspread of humus. Hierbij krijgen de kinderen weer water met een smaakje of lauwe kinder thee.

Om 15.45 is het weer tijd voor een activiteit en gaan de deuren tussen de groepen weer open.

Om 16.45 zorgen we ervoor dat de groepen opgeruimd worden en worden de deuren tussen de groepen weer dichtgaan.

Rond 17.00 komen de eerste ouders hun kinderen ophalen en doen we overdracht over de dag die de kinderen hebben gehad.

Om 18.15 sluit het kinderdagverblijf weer haar deuren.

MAXIMALE OMVANG
Op deze locatie is er een maximale omvang van 16 kinderen per dag per groep

LEEFTIJDS-OPBOUW KINDEREN
De leeftijdsopbouw van de kinderen is conform de voorgeschreven wet door Rijksoverheid.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar https://1ratio.nl/bkr/#/rekenregels/2

INFORMATIE OVER DE MENTOR VAN UW KIND EN HET VASTE GEZICHTENROOSTER
Margriet (planning) biedt u, nadat u een rondleiding heeft gehad en u ons aanbod accepteert, een plaats aan op één van de twee groepen. Van te voren wordt er bij de intake vertelt wie de mentor zal worden van uw kindje. Er wordt hierbij gekeken welke dagen uw kind zal komen en welke PM uw kindje het meeste zal zien. Bij de intake wordt de rol van de mentor uitgelegd.
In de gang hangt er een vaste gezichten rooster, hierop is te zien welke leidsters welke dagen werken. Ook is hier te zien wanneer er een PM uitvalt of op vakantie is, welke invalkracht op de groep zal te komen staan.

HET VIER-OGEN PRINCIPE

Op groep B hangen er camera’s in de leefruimte en slaapkamer. De keuken ligt gelegen in de leefruimte. Wanneer er minder kinderen zijn zoals op de woensdag en vrijdag wordt groep A gesloten en zitten we gezamenlijk op groep B. Op de dagen dat beide groepen open zijn en de PM’S apart zullen afsluiten staat het tussen raam open zodat beide PM’S elkaar goed genoeg kunnen horen. Verder zijn de volgende punten opgenomen in het vierogen beleid.
• De video-opnames zijn continu (24 uur) en van afdoende kwaliteit.
• De video-opnames van de periode dat er 1 Pedagogisch Medewerker aanwezig is op het kinderdagverblijf, worden door de directie binnen achtenveertig uur na de video-opnames gecontroleerd.
• Directie draagt zorg voor afdoende beveiliging van zowel de video-opnames als de wijze waarop de video-opnames worden geraadpleegd.
• Wanneer 1 Pedagogisch Medewerker achterblijft, bijvoorbeeld i.v.m. een uitje, dient de directie vooraf om toestemming te worden gevraagd. Indien er redenen zijn waardoor er 1 Pedagogisch Medewerker aanwezig is maar die vooraf niet bekend zouden kunnen zijn geweest, dient dit aan de directie dezelfde dag te worden gemeld.
• De video-opnames worden zonder geluid opgenomen en bewaard voor de periode van minimaal 48 uur, tenzij nader onderzoek rechtvaardigt de video-opnames langer te bewaren.
• Als de harde schijf van de video-opnameapparatuur vol is, dan overschrijft de recorder de oude beelden automatisch, rekening houdende met de minimale bewaartijd zoals boven omschreven.
• Directie draagt zorg voor navolging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

HET OPEN DEUREN BELEID

De groepen A en B zijn in verband met het vierogen-principe met elkaar verbonden door een tussendeur. Tijdens de speelmomenten kunnen de kinderen van groep A naar groep B en visa versa. Dit is een pedagogische methode waarbij kinderen structureel de gelegenheid krijgen om buiten de eigen groepsruimte met de kinderen van de andere groep te spelen. Wanneer kinderen van beide groepen met elkaar spelen spreken wij van een ‘’open deurenbeleid”. Het is belangrijk deze uitdaging te stimuleren, want de kinderen kunnen op deze manier hun sociale vaardigheden oefenen met andere kinderen, tonen zelfinitiatief, wat belangrijk is voor persoonlijke ontwikkeling van het kind. De PM’s volgen de kinderen, zodat de BKR kloppend blijft.

Afname van extra dagen of ruildagen op de locatie de Boerderij.

Het kan voorkomen dat een ouder incidenteel een extra dag nodig heeft of een dag wilt ruilen. Ruil dagen is alleen mogelijk als dit in dezelfde week of een week ervoor of erna plaats vindt. Dit kan alleen als de groepsgrootte dit toelaat. Extra dagen kan worden aangevraagd bij de locatie coördinatrice. Dit zal dan als extra dag gefactureerd worden. Indien er op de eigen stamgroep van het kindje geen plaats is maar wel op de andere groep, is dit mogelijk. Hiervoor moet de ouder een formulier tekenen waarin de ouder toezegging geeft voor de stamgroep wisseling voor die dag.

Gebruik van 2e stamgroep:

Hiervoor verwijzen wij u graag naar het Algemeen Pedagogisch beleid. Het gebruik van de 2e stamgroep vindt alleen plaats na schriftelijke toestemming ouder(s) waarin de BKR (beroepskracht-kind-ratio) nauwkeurig wordt gehandhaafd.

Meer over ons Pedagogisch Beleid

Ik wil jullie alvast bedanken voor al die jaren geweldige opvang. Ik ben een ambassadeur voor jullie kinderdagverblijven en de manier waarop jullie de kleinschaligheid en persoonlijke aanpak vorm geven.

Waanzinnig fijn hoe jullie Giulia, en eerder Liza, zo goed hebben opgevangen en begeleid. Ik heb regelmatig de kunst afgekeken.

Hartelijke groet en nogmaals veel dank,

Rachel & Fjalar