Skip to content

Noorddammerlaan 113 A

Noorddammerlaan 113 A
1187 AC Amstelveen

020 – 453 2322

Landelijk registratienummer: 215228601

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 7:45 uur – 18:15 uur

GGD Inspectie

GGD Inspectierapport 2021

Geschillencommissie

Certificaat van Kwaliteit 2019

In het kort

Dankzij de vele ramen, is er op de Noorddammerlaan veel licht en zon. Gelukkig voorkomt de Airco dat het te warm wordt, de binnentemperatuur is aangenaam. Dankzij de grote ramen, kunnen de kinderen hun ouders uitzwaaien.

Onze locatie is nog heel erg nieuw, het gebouw waar in wij zitten is opgeleverd in 2007. De ruimtes hebben hoge plafonds wat een ruimtelijk effect geeft. Dankzij de gezellige inrichting en onze vele knutselwerkjes is het geheel leuk aangekleed.

De ligging is ook heel uniek, wij zitten op 2 minuten van het Amsterdamse Bos af en achter ons kinderdagverblijf is een speeltuin met kinderbadje.

Virtuele Rondleiding

Gebruik het menu in de rechterbovenhoek om de verschillende ruimtes te bekijken.

Pedagogisch Werkplan Noorddammerlaan 113 A

Wij vinden het contact met de ouders heel belangrijk en overleggen daarom veelvuldig hoe in te gaan op de behoeften en interesses van elk individueel kind. We vinden respect voor het kind en elkaar enorm belangrijk. Wij laten iedereen in zijn waarde en willen dit ook de kinderen bijbrengen. Zelfstandigheid stimuleren wij. We laten hen kleine dingen doen waardoor zij zich groot voelen als het lukt! Maar we helpen altijd wanneer het nodig is. We hebben een positieve houding naar de kinderen en laten hen zien dat we hen serieus nemen. Respect voor het kind ligt bij ons zeer hoog in het vaandel. Wij vinden respect voor het kind en elkaar enorm belangrijk, omdat ieder mens, ieder kind uniek is. Wij laten iedereen in hun waarde, het kind heeft op deze manier alle kans zijn of haar persoonlijkheid te ontwikkelen.

  • Wij bieden het kind liefde, door het geven van aandacht, respect en knuffelen.
  • Wij bieden het kind veiligheid en geborgenheid, door er altijd te zijn, te troosten indien nodig en te stimuleren in hun zelfredzaamheid.

Hierdoor ontstaat een band tussen de kinderen en ons als Pedagogisch Werkers. Wij werken het gehele jaar door met thema’s zoals beschreven bij het piramidesysteem.

Hieronder hebben wij het werkplan geschreven voor de Noorddammerlaan 113a waarin wij aangeven wat belangrijk te vinden en hoe wij in de praktijk uitvoeren:

Dankzij de vele ramen, is er op de Noorddammerlaan 113a veel licht en zon. Gelukkig voorkomt de airco en het speciale luchtsysteem dat het te warm wordt, de binnentemperatuur is aangenaam. Op de Noorddammerlaan 113a voelen de kinderen zich veilig en nemen over het algemeen makkelijk afscheid van hun ouders. Het gebouw waarin wij zitten is opgeleverd in 2007. De ruimtes hebben hoge plafonds wat een ruimtelijk effect geeft. Dankzij de gezellige inrichting en onze vele knutselwerkjes is het geheel leuk aangekleed. De ligging is ook heel uniek, wij zitten letterlijk tegen het Amsterdamse Bos aan en zijn daar ook veel te vinden. Wat is er nou mooier om met de kinderen in het bos te wandelen. Achter ons kinderdagverblijf is een speeltuin met kinderbadje. In de zomer, als het weer het toelaat, maken wij daar ook gebruik van.

De pedagogisch medewerkers gaan met veel enthousiasme naar hun werk en stralen dit ook uit naar de kinderen. We voelen ons een groot gezin. We zingen veel, communiceren veel en maken lol met de kinderen. Pret op de groep vinden wij gezellig. Ook knuffelen we vaak en vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich geborgen voelen bij ons. Wij kunnen stellen, net als onze collega’s op de andere locaties, dat wij passie hebben voor ons werk. Wij hebben een hecht team medewerksters, met respect voor elkaar. Onze kwaliteiten vullen elkaar goed aan. Wij hechten veel belang om een sfeer te creëren waar de kinderen en wijzelf ons veilig in voelen.

Wij zeggen altijd tegen de ouders; dat ze hun kostbaarste bezit aan ons toevertrouwen. Daarvoor is openheid en vertrouwen nodig, daar moet je in blijven investeren. Wij zijn er zowel voor het kind als voor de ouders. Elk kind is uniek, wij zorgen ervoor dat ieder kind de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. Wij hanteren een dagschema waarin natuurlijk rekening wordt gehouden met het eigen schema van de baby’s. Ieder kind slaapt in zijn eigen bedje. Het kind voelt zich hierdoor veiliger, het is duidelijk voor het kind en wel zo hygiënisch. De lakens worden iedere week verschoond.

Bij ons wordt er veel geknutseld, wij dansen en zingen veel en maken met elkaar ook veel muziek. Wij lezen ook heel veel voor, dat is goed voor de taalontwikkeling van de kinderen. Het vrije spelen wordt gestimuleerd door de gezellige hoekjes die wij in de ruimte hebben gecreëerd.

WERKWIJZE

Om 7.45 gaan de deuren open van ’t Eigen Wijsje en worden de ouders uitgenodigd om even rustig binnen te komen. Soms is er zelfs tijd voor een kopje koffie. De ouder kan dan informatie overdragen aan de PM. Het kind is dankzij deze rustige opstart goed geacclimatiseerd, wat wij erg belangrijk vinden, want een goede start maakt een mooie dag.

Om 9.00 uur als alle kinderen zijn gebracht en de kinderen allemaal aan tafel zitten, wordt de dag geopend met een openingslied, vaste verhaaltjes, waarna de fruithap wordt gegeten.
Daarnaast wordt er veel gezongen en naar de verhalen van de kinderen geluisterd.

Om 9.30 uur gaan de meeste baby’s naar bed en is er tijd voor een activiteit. Deze activiteit kan variëren van creatief, dansen of muziek maken, tot buiten spelen of lekker naar het bos, dat aan de overkant is gelegen.

Om 11.30 uur is het alweer tijd voor de lunch. Hier krijgen de kinderen gezonde producten aangeboden, wat wij zeer belangrijk vinden. De kinderen die hier al toe in staat zijn, smeren zelf hun boterhammetjes, zij vinden deze zelfredzaamheid prachtig en het geeft ook de benodigde rust tijdens het eten.

Om 12.30 uur na de lunch gaan de kinderen slapen of rusten. Slapen in de bedjes en indien het kind de behoefte niet meer heeft om te slapen, liggen zij te rusten in de leefruimte op een stretcher.

De baby’s zijn meestal wakker, gedurende het slaapje van de grotere kinderen en kunnen heerlijk genieten van volop aandacht. Zij gaan meestal hun tweede slaapje doen rond 15.00 uur.

Rond 14.30 uur worden de kinderen langzaamaan wakker. In alle rust worden zij aangekleed, of doen dit al zelf! En is het tijd voor de middag snack die bestaat uit heerlijke hartige producten, waaronder groenten zoals wortels, paprika, olijfjes, etc. Dit vinden de kinderen heerlijk, ontwikkelen hun smaakpapillen en het is gezond zonder suiker. Ook het drinken dat wij aanbieden is water aangemaakt met vers fruit of lauwe thee.

Na de middagsnack is er weer tijd voor een activiteit. En rond 17.00 uur komen de eerste ouders hun kinderen ophalen. Om 18.15 sluit ons kinderdagverblijf dan weer haar deuren!

MAXIMALE OMVANG

Op deze locatie is er een maximale omvang van 16 kinderen per dag.

LEEFTIJDSOPBOUW KINDEREN

De leeftijdsopbouw van de kinderen is conform de voorgeschreven wet door Rijksoverheid.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar https://1ratio.nl/bkr/#/rekenregels/2

INFORMATIE OVER DE MENTOR VAN UW KIND EN HET VASTE GEZICHTENROOSTER

Margriet (planning) biedt nadat u een rondleiding heeft gehad en u graag bij ons wil komen, een plaats aan. Op de Noorddammerlaan is kleinschalig en heeft maar één stamgroep. Zodra het kindje aanvangt geeft de LC Christel Verheijen een brief met de naam van de mentor van het kind, waarin wordt uitgelegd wat de rol is van de mentor  en welke PM’s vast werken op dagen van uw kind (het vaste gezichten rooster). Dit rooster hangt ook in de entree ter informatie.

Vierogen-principe
  • Er zijn camera’s geplaatst in de leefruimte, slaapruimtes en keuken.
  • De video-opnames zijn continu (24 uur) en van afdoende kwaliteit.
  • De video-opnames van de periode dat er 1 Pedagogisch Medewerker aanwezig is op het kinderdagverblijf, worden door de directie binnen achtenveertig uur na de video-opnames gecontroleerd.
  • Directie draagt zorg voor afdoende beveiliging van zowel de video-opnames als de wijze waarop de video-opnames worden geraadpleegd.
  • Wanneer 1 Pedagogisch Medewerker achterblijft, bijvoorbeeld i.v.m. een uitje, dient de directie vooraf om toestemming te worden gevraagd. Indien er redenen zijn waardoor er 1 Pedagogisch Medewerker aanwezig is maar die vooraf niet bekend zouden kunnen zijn geweest, dient dit aan de directie dezelfde dag te worden gemeld.
  • De video-opnames worden zonder geluid opgenomen en bewaard voor de periode van minimaal 48 uur, tenzij nader onderzoek rechtvaardigt de video-opnames langer te bewaren.
  • Als de harde schijf van de video-opnameapparatuur vol is, dan overschrijft de recorder de oude beelden automatisch, rekening houdende met de minimale bewaartijd zoals boven omschreven.
  • Directie draagt zorg voor navolging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Meer over ons Pedagogisch Beleid

Wij willen jullie bedanken voor al die jaren van goede zorgen voor zowel Timme als Fiene.

Zij zijn altijd met veel plezier binnengelopen op de Noorddammerlaan en het zal dan ook wel even raar zijn dat er nu een einde komt aan deze periode…

Jullie hebben een geweldig concept (klein, informeel & open karakter) en het team wat jullie in deze visie hebben opgebouwd op de Noorddammerlaan staat als een (poppen)huis.

Met vriendelijke groet,

Marieke & Martijn