De Ruyschlaan 193 A

Geschillencommissie Kinderopvang - Klachtenvrij 2017De Ruyschlaan 193 A
1181 PE Amstelveen

020 – 737 0136

Landelijk registratienummer: 478935249

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 7:45 uur – 18:15 uur

GGD Inspectie

GGD Inspectierapport 2018

Geschillencommissie

Certificaat van Kwaliteit 2017

In het kort

De locatie De Ruyschlaan opende op 1 april 2010 een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De medewerksters van de toenmalige vestiging Stationsstraat verhuisden tezamen met de kindjes mee naar deze vestiging. Alles voelde daardoor voor iedereen meteen vertrouwd en was er  een continuïteit in de fijne en warme opvang voor de kinderen. Ondertussen hebben wij vele kindjes uit Elsrijk mogen verwelkomen.

Per 1 mei 2016 is de locatie uitgebreid met een horizontale (peuter) groep, bestemd voor kinderen van 2 tot 4  jaar.

Situatieschets verticale groep: (0 tot 4 jaar)

De leefruimte is de centrale plaats. Hier zijn geen kolommen aanwezig. Er zijn verschillende uitsparingen in de leefruimte die dienen als speelhoekjes waar de kinderen zo dol op zijn. Er zijn 2 slaapkamers en een keuken, die vanuit de leefruimte direct zichtbaar zijn. De ruimte heeft rondom grote schuiframen, waardoor de omgeving en de binnenruimte in feite één worden.

Werkwijze:

Het dag rooster en het Pedagogisch beleid voor de verticale groep is gelijk zoals in het Algemene Pedagogisch beleid beschreven. De Piramide wordt als ontwikkelingsmethode toegepast, waarbij de kinderen van 0 tot 4 jaar spelenderwijs leren. De aanpak van Piramide is goed te gebruiken voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar, ongeacht de samenstelling van de groep.

Groepsgrootte

Voor de verticale groep is een vergunning voor 16 kinderen per dag. Indien er 12 kinderen zijn, dan zijn er 2 P.M.’s werkzaam, terwijl bij een groep van 16 kinderen 3 P.M.’s werkzaam zijn. De opbouw van de leeftijd van de kinderen is volgens de beroepskracht – kind ratio. (rekentool van de Rijksoverheid).

Situatieschets peutergroep (2 tot 4 jaar)

De ruimte is licht doordat de zijgevels geheel uit glas bestaan. De kinderen hebben een prachtig uitzicht over de bomen, vogels en de rest van het parkje. Ondanks dat de ruimte al vanzelf al gezelligheid uitstraalt, wordt dit geaccentueerd door verschillende speelhoekjes in de ruimte. Er is een poppenhoek gecreëerd, een winkeltje, een legohoek, een zand/watertafel etc. De grond is bedekt met leuke speelkleden en een groot gedeelte van de muur bestaat uit krijtbord. De meubels zijn witte met gekleurde accenten.

Werkwijze

Op de peutergroep wordt het dagschema gehanteerd die vrijwel overeenkomt met het algemene dagschema van het Algemene Pedagogisch Beleid. Wat verschilt is dat er geen kinderen na het fruithapje gaan slapen. Alle kinderen krijgen hetzelfde dagschema en slapen of rusten vanaf 13.00 uur tot ongeveer 14.30 uur.

Voor de kinderen die nog slapen wordt een slaapruimte gecreëerd waar de ligbedden worden geplaatst. De ruimte wordt verduisterd en afgescheiden door een mobiele scheidingswand van de rest van de leefruimte. De kinderen die alleen behoefte hebben aan een rustmoment, rusten aan de andere kant van de leefruimte en kunnen als zij daar behoefte aan hebben een kleine activiteit doen.

Ook op de peutergroep wordt de ontwikkelingsmethode van Piramide toegepast. Ook hier geldt dat de kinderen spelenderwijs in een veilige omgeving leren en zich optimaal ontwikkelen.

Groepsgrootte

De leeftijd van de kinderen van de peutergroep is vanaf 2 tot 4 jaar. Er is een vergunning voor 16 kinderen per dag met 2 PM’s. Bij de opbouw van de leeftijd van de kinderen en de beroepskracht – kind ratio werken wij volgens de geldende regels (rekentool van de Rijksoverheid).

Vier-ogenprincipe

De verticale groep en de peutergroep openen elk individueel. Dankzij aangebrachte camera’s op beide groepen is er de mogelijkheid om beelden op afstand te controleren. De controle vindt plaats gedurende de dag op de momenten dat er 1 medewerkster op de groep staat.

Afname van extra dagen of ruildagen op de locatie De Ruyschlaan

Het kan voorkomen dat een ouder incidenteel een extra dag nodig heeft of een dag wil ruilen. In principe proberen wij deze vraag te honoreren op de groep waar het kind verblijft. Mocht dit niet mogelijk zijn op de groep waar het kind verblijft, dan mag inhalen of ruilen op de andere groep, maar alleen voor de kinderen vanaf 2 jaar! Kinderen onder de 2 jaar van de verticale groep mogen dus niet verblijven op de peutergroep! 

Wenbeleid voor de kinderen die doorstromen van de verticale groep naar de peutergroep

Rond hun 2e jaar gaan de kinderen over naar de peutergroep. Deze beslissing is per kind afhankelijk en zal in overleg met de P.M.’s van beide groepen, de ouders en de planning plaatsvinden. Wanneer dit is vastgesteld zal het kind structureel (onder begeleiding van de P.M. van de verticale groep) één of meerdere bezoekjes brengen aan de peutergroep. Tevens leren ze wennen aan de gebruiken op de peutergroep zoals b.v.  op de stretcher slapen, uit een beker te drinken etc. zodat het kind zich veilig voelt bij de overgang van de verticale naar de peutergroep. Dankzij het kleinschalig karakter van de locatie, kennen de kinderen sowieso elkaar en de P.M.’s van beide groepen, b.v. door het gezamenlijke buitenspelen.

 

Virtuele Rondleiding

Gebruik het menu in de rechterbovenhoek om de verschillende ruimtes te bekijken.

Pedagogisch Werkplan De Ruyschlaan 193 A; verticale groep (0 tot 4) en peutergroep (2 tot 4)

Dankzij het open karakter van het gebouw voelen de kinderen en de P.M.’s zich niet opgesloten maar één met de natuur. We genieten van de mooie kleuren van de natuur, verschillende vogels en maken de seizoenen bewust mee. Het Kruiskerkparkje is erg mooi en wij wandelen daarom ook vaak door dit park. Sinds kort is het Open lucht theater weer in ere hersteld, hier worden regelmatig leuke opvoeringen gedaan, ook voor de allerkleinsten. Wijzelf gaan in de zomer vaak picknicken in het park. Daarnaast is er een speeltuintje in het park dat we vaak bezoeken of we gaan met de Bolderkar een uitstapje maken, naar b.v. de markt waar onze vriend de visboer ons een stukje vis aanbiedt. Ook gaan wij af en toe naar boekhandel Blankevoort voor een voorstelling van een nieuw kinderboek.

Wij hebben een hele mooie buitenruimte (speelplaats) rondom het gebouw. De kinderen kunnen hier zelfstandig op een veilige manier ontdekken. Een gedeelte van de tuin is een natuur en ontdekkingstuin, waar geen tegels aanwezig zijn maar mosgrond, een bruggetje en een wigwam.

Wij zijn een hecht team en velen van ons werken al jarenlang in goede harmonie samen, mede dankzij wederzijds respect en dat onze kwaliteiten elkaar goed aanvullen. We houden van zingen en lachen en doen dit dus veel. Tevens lezen wij veel voor aan de kinderen. Dit is niet alleen erg leuk maar ook belangrijk voor de taalontwikkeling van de kinderen. We knutselen veel omdat dit de creativiteit van de kinderen stimuleert en het maakt de leefomgeving gezellig.

De sfeer in ons kinderdagverblijf is huiselijk en gezellig, waar de kinderen maar ook wij als team, ons veilig voelen. Wij vinden beleefdheid onder en naar elkaar van groot belang en leren dit ook aan de kinderen. Zodoende fungeren wij als een grote gezellige familie waar liefdevolle omgang voor elk individu voorop staat. Daarnaast is een veilige en hygiënische omgeving belangrijk. Wij maken elk jaar een risico inventarisatie en werken n.a.v. de evaluatie en conclusie.

Wij vinden het contact met de ouders heel belangrijk en overleggen daarom veelvuldig hoe in te gaan op de behoeften en interesses van hun kind. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat ieder kind uniek is. Het kind heeft op deze manier alle kans zijn of haar persoonlijkheid te ontwikkelen.

Zelfstandigheid stimuleren wij. We laten het kind zelfstandig dingen doen waardoor het kind zich groot voelt als het lukt! Maar we helpen altijd wanneer het nodig is.

We hebben een positieve houding naar de kinderen en laten hen zien dat we hen serieus nemen. Wij hechten belang aan de wensen van elk kind en ouder.

 • Wij bieden het kind liefde, door het geven van aandacht, respect en knuffelen.
 • Wij bieden het kind veiligheid en geborgenheid, door er altijd te zijn, te troosten indien nodig en te stimuleren in hun zelfredzaamheid. Hierdoor ontstaat een band tussen de kinderen en ons als P.M.’s.
 • Wij werken het gehele jaar door met thema’s zoals beschreven bij het piramidesysteem.
Vierogen-principe

Boven onze locatie bevindt zich het kantoor en wij kunnen dus altijd op elk moment bij de directie terecht.

 • Er zijn camera’s geplaatst in de leefruimte, slaapruimtes en keuken.
 • De video-opnames zijn continu (24 uur) en van afdoende kwaliteit.
 • De video-opnames van de periode dat er 1 P.M. aanwezig is op het kinderdagverblijf, worden door de directie binnen achtenveertig uur na de video-opnames gecontroleerd.
 • Directie draagt zorg voor afdoende beveiliging van zowel de video-opnames als de wijze waarop de video-opnames worden geraadpleegd.
 • Wanneer 1 P.M. achterblijft, bijvoorbeeld i.v.m. een uitje, dient de directie vooraf om toestemming te worden gevraagd. Indien er redenen zijn waardoor er 1 P.M. aanwezig is maar die vooraf niet bekend zouden kunnen zijn geweest, dient dit aan de directie dezelfde dag te worden gemeld.
 • De video-opnames worden zonder geluid opgenomen en bewaard voor de periode van minimaal 48 uur, tenzij nader onderzoek rechtvaardigt de video-opnames langer te bewaren.
 • Als de harde schijf van de video-opnameapparatuur vol is, dan overschrijft de recorder de oude beelden automatisch, rekening houdende met de minimale bewaartijd zoals boven omschreven.
 • Directie draagt zorg voor navolging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Meer over ons Pedagogisch Beleid

Jazz is (bijna) altijd vrolijk en blij als we hem ophalen en heeft nog genoeg energie aan het einde van de dag. Voor mij betekent dit dat hij niet op z’n tenen hoeft te lopen, zich vertrouwd en veilig genoeg voelt om rustig z’n slaapjes te doen en het dus ook tijdig door de leidsters wordt gesignaleerd.

Door het korte gesprekje met een van de leidsters aan het einde van de dag kan ik opmaken dat hij en z’n vorderingen goed gezien worden en de leidsters zich erg betrokken voelen bij de kinderen. Ook heb ik het gevoel dat opmerkingen van ouders door jullie serieus genomen worden en er binnen jullie ‘kunnen’ iets mee gedaan wordt.

Een kleine verandering in de tijden zou af en toe best handig zijn maar ook wij hopen dat jullie de kleinschaligheid kunnen behouden en dat daardoor het persoonlijke, vertrouwde huiskamer gevoel behouden kan blijven. 

Wij zijn in deze korte tijd van mening dat we geen betere opvang voor Jazz hadden kunnen treffen.

Vriendelijke groet,

Alyda & Randy