Inschrijving & Kennismaking

Inschrijving

Via het aanmeldingsformulier kunt u uw kind(eren) aanmelden. Op dit formulier kunt u onder meer de voorkeur voor de gewenste dagen en locatie invullen. Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, komt uw kindje automatisch op de wachtlijst. Er zijn geen kosten verbonden aan deze inschrijving.

Meld hier uw kind aan

Nadat wij de inschrijving van uw kindje hebben ontvangen, bevestigen wij de inschrijving dadelijk via een bevestigingsemail.

U komt dan op onze wachtlijst. Een plaatsingsaanbod hangt af van de factoren: locatie, op welke dagen u opvang nodig heeft en de leeftijd van uw kindje. Vraag en aanbod moet net op elkaar aansluiten. Ook het aantal baby’s op een verticale groep is beperkt, m.a.w. kinderen boven de 1,5 jaar kunnen gemakkelijker worden geplaatst dan de hele jonge baby’s.

Het is moeilijk om aan te geven wanneer uw kindje geplaatst kan worden. Zie ook de bovenstaande uitleg. De plaatsing kan versneld worden als u flexibel bent in de dagen met combinatie van woensdag en vrijdag en geen voorkeur heeft voor een locatie.

Als er een mogelijkheid voor plaatsing is, ontvangt u 2 à 3 maanden voor plaatsing telefonisch bericht. Soms komt het wel eens voor dat u binnen deze 2 maanden een aanbieding krijgt. Dit heeft te maken met het onverwachts vrijkomen van een plaats. U krijgt 5 werkdagen de tijd om de aangeboden plaats aan te nemen of van dit aanbod af te zien, uw kind blijft dan op de wachtlijst. Houdt u er rekening mee dat u dan niet automatisch de eerstvolgende bent.

Meld hier uw kind aan

Indien u, om welke reden dan ook, niet meer op de wachtlijst wilt blijven staan, horen wij dit graag tijdig van u; dit voorkomt dat wij u onnodig gaan bellen.

Voor alle administratieve vragen en vragen of mededelingen over kindplanning vanaf heden te sturen naar emailadres: .

Persoonlijke Rondleiding

Wanneer na inschrijving een plaats voor uw kind beschikbaar is, wordt u uitgenodigd voor een rondleiding op de locatie. Ook wanneer u de behoefte heeft om een rondleiding ter oriëntatie te krijgen, zullen wij proberen om in overleg met desbetreffende locatie dit te realiseren. U moet wel staan ingeschreven. De rondleiding is rond 10:30 uur gepland om de kinderen zo weinig mogelijk te storen. Dankzij onze uitgebreide website en de virtuele rondleiding krijgt u al een goede indruk over onze kinderdagverblijven. U kunt bij overige vragen altijd kantoor bellen, waar wij u graag van dienst zullen zijn.

Nadat u de plaatsing heeft geaccepteerd, krijgt u een uitnodiging om vooraf aan de start een intakegesprek te hebben met of Zahra Azadmanesh of Monique Bizzo. In dit gesprek wordt u uitgebreid geïnformeerd over allerlei zaken aangaande ’t Eigen Wijsje. U kunt dan ook al u vragen stellen.
 Bij de eerste dag van uw kindje op ons Kinderdagverblijf heeft u ook een uitgebreid gesprek met één van de medewerksters van de desbetreffende locatie. U neemt de ingevulde informatielijst mee, die u bij voorbaat van ons heeft ontvangen die met de P.M. wordt besproken.

Wenbeleid

De eerste twee dagen vanaf de aanvang van uw contract gelden als wendagen. Het is allemaal nieuw en spannend en het valt voor uw kind niet altijd mee om ineens van huis te zijn of, zoals ook vaak voorkomt, op een nieuwe kinderdagverblijf te komen. Uw kind moet het vertrouwen in de P.M.’s nog krijgen en vaak erg wennen aan de andere kinderen en vele geluiden om hem heen. Daarom zijn er twee dagen om stap voor stap aan de nieuwe situatie te wennen.

Op de eerste wendag blijft uw kind van 9.15 tot 13.00 uur. Wanneer u arriveert dan zal de P.M. even apart met u gaan zitten om over uw kind te praten en de belangrijke dingen te noteren. Is dit achter de rug dan neemt u afscheid van uw kindje. In het belang van uw kind is het prettig als het afscheid niet te lang duurt, uw kind wordt vaak onzeker als u zelf duidelijk moeite heeft met het afscheid.

Op de tweede wendag vanaf 8.45 tot 15.45 uur eet uw kind mee op de groep en gaat uw kind ook slapen of rusten op ’t Eigen Wijsje. Als dit nog te spannend is, blijft een P.M. erbij tot uw kind slaapt. Als dat toch niet werkt mag uw kind (als het oud genoeg is) ook op een stretcher liggen dichtbij de P.M.. Kleine kindjes kunnen in het begin ook in de kinderwagen slapen. Langzaam kan er gewend worden aan slapen in de slaapkamer.

Uw kind zal veiligheid zoeken en zal het prettig vinden om zijn/haar knuffel of favoriete speelgoed mee te nemen naar de crèche. Dit geeft uw kind houvast en zekerheid. Bij baby’s raden we vaak aan om een doekje of kledingstuk van thuis mee te geven met daaraan een vertrouwde geur.

Uw kind zal zich in de beginperiode waarschijnlijk vooral hechten aan één P.M. Dit betekent niet dat hij/zij de andere P.M.’s niet “lief” vindt, het is een natuurlijk proces om te zoeken naar één vertrouwensfiguur. Van daaruit kan uw kind verder exploreren. Het is daarom erg prettig dat er (vooral dankzij de kleinschaligheid) op ‘t Eigen Wijsje alleen maar vaste P.M.’s werken.

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind langer nodig heeft om te wennen. We kunnen dan in overleg met u kijken of de dagen wat korter kunnen en/of de wenperiode wat langer.

Wat ook voorkomt, maar echt zelden, is dat een kind maanden lang nodig heeft om te wennen. Dit merk je wanneer uw kind veel blijft huilen en niet zelfstandig gaat spelen. Toch is het niet heel zorgwekkend. Het ene kind is het andere niet. Altijd blijkt weer dat de kinderen uiteindelijk wel wennen en zelfs heel veel plezier krijgen op het KDV. Dankzij de toewijding, geduld en het inlevingsvermogen van de P.M. zal elk kind uiteindelijk wennen op ’t Eigen Wijsje.

U mag altijd bellen om te vragen hoe het gaat! Dat vinden de P.M.’s helemaal niet raar. Als er iets is met uw kind zullen zij u ook altijd op de hoogte stellen.

De uren van de wendagen zijn:

 1. Dag 1: 9:15 tot 13.00 uur
 2. Dag 2: 8:45 tot 15.45 uur

De wendagen worden als een gehele dag gefactureerd.

Groepsgrootte

Op alle locaties varieert de groepsgrootte van 12 tot 16 kinderen per dag. Bij een groep van 12 kinderen zijn er 2 P.M.’s werkzaam, terwijl bij een groep van 16 kinderen 3 P.M.’s werkzaam zijn. Alle locaties hebben een vergunning voor 16 kinderen per dag.

4 groepen bieden verticale opvang, d.w.z. kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar en op de Ruyschlaan is ook 1 peutergroep (2-4 jaar) gevestigd. Op de boerderij (Noorddammerlaan 22a) en De Ruyschlaan zijn 2 groepen gevestigd. Bij de opbouw van leeftijden van de kinderen in de groep versus het aantal P.M.’s gelden regels. Wij hanteren de beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang.

Dagelijkse gang van zaken

Dagindeling

Structuur bieden aan een kind is belangrijk. Een kind voelt zich veilig als het weet waar het aan toe is. Wij hanteren daarom een vaste dagindeling, die er als volgt uitziet.

7:45 – 9:00 uur

De ouders brengen hun kinderen. Er staat koffie en thee klaar voor de ouders. Als ouders willen kunnen zij rustig even met hun kinderen spelen of een verhaaltje voorlezen. Eventuele bijzonderheden van de afgelopen nacht of dag(en) worden door de ouders aan de P.M. doorgegeven.

9:00 uur

De ouders zijn weg en de kindjes helpen mee om het speelgoed wat is gebruikt op te ruimen, het liedje “opruimen, opruimen, alles heeft een plekje..” helpt hierbij. Aan de kinderen wordt gevraagd om aan tafel te komen zitten. De dag wordt geopend. Per locatie wordt het fruit of in de keuken bereid of aan tafel. De kinderen zingen alvorens te gaan eten het “smakelijk eten” liedje.

10:00 uur

De kinderen met luiers worden verschoond en de grotere kinderen gaan naar het toilet. De meeste baby’s gaan rond dit uur naar bed en hebben hun eigen individuele schema, waar per kind rekening mee wordt gehouden. (n.b. de peutergroep: hier gaan de kinderen naar het toilet of worden verschoond)

10:30 uur

Variërend van het moment in het jaar, de weersomstandigheden of een thema wordt een activiteit aangeboden. Dit kan b.v. een creatieve activiteit met plakken en knippen, een buitenactiviteit of een muzikale activiteit zijn.

11:20 uur

De speelruimte wordt opgeruimd, handjes van de kinderen worden gewassen. In de keuken vindt de voorbereiding van de lunch plaats.

11:30 uur

De kindjes gaan met de P.M.’s aan tafel. De P.M.’s eten samen met de kindjes. De P.M.’s hebben een voorbeeldfunctie voor de kinderen, maar dit is ook voor de saamhorigheid en gezelligheid. Het “smakelijk eten” liedje geeft de start van de maaltijd aan.

12:15 uur

De kinderen zijn klaar met eten. Het eten wordt afgerond door het liedje “dat was lekker” De tafel wordt afgeruimd en de tandenborstels van de kinderen voorbereid op het poetsen. De kindjes poetsen zelf hun tandjes onder begeleiding van een Tandenpoetsliedje van de C.D. of gezongen door de P.M.

12:30 uur

De kinderen worden voorbereid op het slapen of rusten. De kinderen worden verschoond op de commode of gaan zelf naar het toilet.

13:00 uur

De kinderen tot 1,5 jaar krijgen een slaapzak aan en de grotere kinderen die niet meer slapen rusten op de stretcher, lezen een boekje, doen een puzzel, of doen een andere rustige activiteit.

(n.b. de peutergroep; hier slapen de kinderen of indien ze niet meer slapen, rusten zij waarbij een kleine activiteit wordt aangeboden)

15:00 uur

De kindjes komen uit bed, worden verschoond en opgefrist.

15:30 uur

Er wordt een kleine maaltijd aangeboden. Crackers met beleg. Soepstengels of iets anders hartigs tezamen met Fruitwater of thee.

16:00 uur

Tijd voor een activiteit, meestal anders dan die van de ochtend.

16:30 uur

De kindjes met luiers worden verschoond.

16:45 – 18:15 uur

De ouders komen de kinderen halen. De P.M. licht de ouder in over het verloop van de dag.

Voeding & Verzorging

Eten & Drinken

Uw kind krijgt over de dag verdeeld gezond en gevarieerd eten. Naast de hoofdmaaltijd om 11:30 uur, zijn er twee pauzes waarin een kleiner hapje wordt gegeten. De basis van de hoofdmaaltijd is licht tarwebrood, maar wij zorgen voor genoeg variatie, af en toe bieden wij b.v. soep, pasta, gebakken of gekookt ei, tosti’s, warme worstjes etc. aan. Bij de hoofdmaaltijd wordt melk of karnemelk gedronken.

‘s Morgens om 9:30 uur krijgt uw kindje vers fruit en na het middagslaapje om 15:00 uur een andere kleine gezonde snack. Bij de kleine hapjes wordt fruitwater of thee geschonken.

Bij het bereiden van de maaltijden wordt per kind rekening gehouden met eventuele geloofsovertuigingen en/of allergische reacties. Wel vragen wij aan de ouder(s) ons eetritme en het voedsel dat wij aanbieden te respecteren. ’t Eigen Wijsje hanteert een gezond zoet beleid. Dit betekent dat wij alert zijn om uw kind niet te veel zoet aan te bieden. In de middag is dit een biscuitje en tijdens de feestdagen iets lekkers. Wel vragen wij aan de ouders om bij het uitdelen bij verjaardagen of afscheid creatief met de traktatie om te gaan en hierbij rekening te houden met het zoet gehalte van de traktatie. Mochten de P.M.’s twijfelen bij het aanbod, dan wordt de traktatie in het mandje van het kind gelegd ter overleg aan u of u dit geschikt vindt voor uw kind.

In overleg met de ouder(s) is er voor de baby’s een individueel eetschema.

Dankzij een onderzoek is gebleken dat Nutrilon het populairste merk is voor de zuigelingen. Daarom gebruiken wij bij ’t Eigen Wijsje Nutrilon.

Luiers

Wij verzorgen de luiers voor uw kindje. Wij gebruiken uit praktisch oogpunt wegwerpluiers van het merk Pampers. De meeste kinderen verdragen deze luiers goed en de luiers sluiten goed aan.

Slapen

De kinderen hebben per leeftijdsgroep een eigen slaapritme. De baby’s hebben per kind een eigen slaapritme, terwijl de dreumesen vaak nog 2x per dag slapen (rond 9:45 en 15:00 uur). In overleg met de ouder(s) gaan wij met het kind over tot 1x slapen per dag. Dit gebeurt na het middageten en het tandenpoetsen. Als de kinderen niet meer slapen, b.v. omdat zij bijna 4 zijn, dan rusten zij op een stretcher. De stretcher staat in de leefruimte en het kind neemt hierop even een pauze door b.v. te puzzelen, lezen. Wij raden u aan een “crècheknuffel” aan te schaffen of als uw kindje een speentje gebruikt bij het in slaapvallen, deze niet te vergeten. Kinderen boven de 1,5 jaar maken gebruik van een slaapzak (deze graag meenemen).

Voertaal

In onze kinderdagverblijven wordt de Nederlandse taal gesproken. Mocht een kindje anderstalig worden opgevoed en geen Nederlands spreken wanneer het op ons kinderdagverblijf komt, dan spreken de P.M.’s Nederlands tegen het kindje. Een kind is zeer flexibel en is in staat een taal eigen te maken in 3 maanden. Dankzij extra begeleiding van dit kind d.m.v. aanwijzen van onderwerpen, specifiek benoemen van objecten in de ruimte, via boeken of door veel te zingen, is het kind de Nederlandse taal snel machtig.

Binnen de opleiding Pedagogisch Werker 3/4 is Engels een verplicht vak. Al onze medewerksters zijn in staat om naast het Nederlands een Engels gesprek te voeren om met de ouders de vorderingen van hun kind te bespreken.

Veiligheid & Kwaliteit

Binnen onze kinderdagverblijven wordt gewerkt volgens het Gezondheidsmanagement Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid en Veiligheidsmanagement van Stichting Consument en Veiligheid. De overzichtelijkheid van onze kleinschalige locaties bevordert de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Dankzij de inventarisatielijsten veiligheid, brandveiligheid en gezondheid, met daaraan verbonden de actieplannen, worden alle facetten van veiligheid en gezondheid 1 x per jaar grondig doorgelicht. Daarnaast worden alle gevaarlijke situaties die een ongeluk kunnen veroorzaken geregistreerd en direct opgelost. Eventuele voorvallen worden ook volgens de regels geregistreerd, geëvalueerd, actie ondernomen om herhaling te voorkomen (denk hierbij aan losse matten, oneffenheden, speelgoed op de vloer, etc.).

Alle medewerk(st)ers worden bij aanvang van hun arbeidsovereenkomst uitgebreid geïnstrueerd in de veiligheid- en gezondheidsaspecten:

 • 1x per jaar is er een verplichte Bedrijf Hulp Verlening cursus voor al onze medewerksters. Hierin worden de onderdelen EHBO bij kinderen en brandpreventie onderwezen.
 • 1x per jaar is er een brandoefening in alle locaties.
Een gezond binnenklimaat

Er vertoeven dagelijks veel mensen in de leefruimtes van ’t Eigen Wijsje. Het is daarom erg belangrijk dat hier een gezond binnenklimaat heerst. Hiervoor hanteert
’t Eigen Wijsje een beleid en worden de ruimtes dagelijks gemeten op de CO2 waarde via een CO2-meter.

Er wordt voldoende geventileerd, volgens de volgende opgestelde regels:

 • Voldoende ventileren op de dag en in de nacht als voorbereiding op de dag, dankzij het ventilatiesysteem en/of het openen van de ramen.
 • Het hanteren van een aangename gezonde temperatuur tussen de 18 en 20 graden.
 • Een schone ruimte waar stof zoveel mogelijk vermeden moet worden door te werken volgens het gezondheidsbeleid (zie rode boek entree)
 • Regelmatig op de dag de CO2-waarde meten met de CO2-meter die op elke locatie aanwezig is.
Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe is vanaf 1 juli 2013 verplicht voor alle kinderdagverblijven. Dit principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.

’t Eigen Wijsje bestaat uit drie verschillende locaties met vijf groepen. Het vierogenprincipe wordt hierdoor per locatie anders ingevuld. In de praktijk hangt dit af van de constructie van de locatie. Op elke locatie hangt een protocol (beleid) waardoor voor iedereen duidelijk wordt hoe het vierogenprincipe wordt geïmplementeerd.

Wet Continue Screening

Continue screening betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen om na te gaan of een persoon een strafbaar feit heeft begaan dat een belemmering vormt bij het werken met kinderen. Bij continue screening kan er alleen worden gekeken naar nieuwe strafbare feiten vanaf 1 maart 2013.

Vanaf 1 maart 2013 worden alle medewerksters continu gescreend op strafbare feiten. Dit betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang. Als blijkt dat een P.M. werkzaam in de kinderopvang (lees ’t Eigen Wijsje) een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen gaat er via de gemeente en de GGD een signaal naar ons toe. Wij krijgen i.v.m. met de privacy van de medewerkster, geen uitleg over het strafbare feit zelf. Een signaal kan betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten. Nadat wij een signaal hebben ontvangen van de GGD verzoeken wij de betreffende medewerker een nieuwe VOG aan te vragen of krijgen wij de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Indien de medewerker een nieuwe VOG wil aanvragen moeten wij haar tijdelijk op non-actief zetten. Als de P.M. een nieuwe VOG heeft aangevraagd en deze vervolgens niet wordt afgegeven, of indien de P.M. geen nieuwe VOG wil aanvragen, is dit reden tot ontslag van de werknemer.

Ten behoeve van een veilige kinderopvang wordt het beleid rond de VOG’s aangepast. Een VOG is een momentopname. Mensen kunnen zich na afgifte van de VOG schuldig maken aan een strafbaar feit. Zolang dit niet bekend is bij een houder of bij de toezichthouder (GGD), kunnen zij in de kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst en daarom heeft de overheid besloten dat alle mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken, vanaf 1 maart 2013 continu worden gescreend.

Meldcode vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling

KDV ’t Eigen Wijsje hanteert het model Meldcode vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling dat is ontwikkelt in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

De code is gebaseerd op het basismodel meldcode Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze herziene versie is ontwikkeld naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving en voldoet aan alle eisen welke vanuit de wet worden voorgeschreven.

Bovendien heeft de Brancheorganisatie naast de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling in thuissituaties er voor gekozen om 2 extra routes te ontwikkelen. Deze 2 routes hebben betrekking op hoe gehandeld kan worden bij vermoedens van kindermishandeling door een beroepskracht waarbij sinds juli 2013 een meldplicht van toepassing is en hoe gehandeld kan worden bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen. Dit betekent dat een houder van een kinderopvangorganisatie wettelijk verplicht is om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur als over aanwijzingen beschikt wordt dat een collega een geweld of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is.

Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht.

’t Eigen Wijsje heeft haar beroepskrachten door specialisten geïnstrueerd met als naslagwerk de handleiding Meldcode vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is er per locatie een aanspreekpunt aangewezen die het vermoeden coördineert en begeleidt.

Praktische Informatie

Openingstijden

Onze kinderdagverblijven zijn het hele jaar geopend van 7.45 uur tot 18.15 uur. Het voordeel hiervan is dat uw kindje altijd ontvangen wordt door de P.M. die met uw kindje gedurende de dag werkt. Ook het eindgesprek wordt gevoerd door de P.M. die uw kindje gedurende de dag heeft meegemaakt.

U kunt uw kindje brengen tussen 7.45 en 9.00 uur, wanneer de activiteiten van de dag eenmaal zijn begonnen, dan is het voor de groep onrustig als er nog kindjes binnenkomen. U kunt uw kindje afhalen tussen 16.45 en 18.15 uur. Mocht u af willen wijken van deze tijden, dan is dit mogelijk mits u dit even meldt bij de desbetreffende medewerksters. Mocht iemand anders dan uzelf uw kindje komen halen, willen wij dat graag bij voorbaat weten.

Sluitingsdagen

Onze kinderdagverblijven zijn gesloten op 1 studiedag in het jaar en de nationaal erkende feestdagen. Alleen voor de studiedag geldt dat deze dag door de desbetreffende kinderen in het jaar mag worden ingehaald, mits overlegd met de P.M. van de locatie en wanneer de groepsgrootte van de gevraagde inhaaldag dat toelaat. U krijgt bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar de jaaragenda. U bent zodoende bijtijds geïnformeerd over de datum van deze studiedag.

Extra opvang / Ruilen van dagen

Indien u incidenteel een extra dag nodig heeft of een dag wilt ruilen, dan is dat mogelijk. U kunt dit bespreken met het team dat kijkt of de groepsgrootte dit toelaat

Tarieven

Het uurtarief van ’t Eigen Wijsje in 2017 bedraagt € 7,25 en is inclusief:

 • Alle pedagogische activiteiten;
 • Eten en drinken;
 • Flesvoeding;
 • Luiers; en
 • Overige activiteiten van de opvang.

In de onderstaande tabel ziet u in rekening gebrachte maandelijkse kosten van ‘t Eigen Wijsje:

Opvang

Aantal uren per maand

Prijs per maand

1 dag

46

€ 329,87

2 dagen

91

€ 659,74

3 dagen

137

€ 989,61

4 dagen

182

€ 1.319,48

5 dagen

228

€ 1.649,35

Kinderopvangtoeslag

Het maximum uurtarief vergoeding door de Belastingdienst bedraagt € 6,89 per uur voor dagopvang. Voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag heeft u het volgende nodig:

 • Het aantal uren per maand;
 • Het uurtarief; en
 • Het registratienummer van de locatie.

Wilt u weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag? Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken.

Uw kinderopvangtoeslag vraagt u aan met Mijn Toeslagen. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u toeslag mis!

Contractbeëindiging

In principe wordt het contract beëindigd wanneer uw kindje 4 jaar wordt. Mocht uw contract eindigen in b.v. een schoolvakantie en u heeft behoefte aan verlenging van het contract is het belangrijk dat u dit aan ons laat weten. Anders wordt het contract automatisch beëindigd.

Bij een opzegging van de plaatsing geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Zelf verzorgt ’t Eigen Wijsje geen BSO, maar is er een nauwe samenwerking met 2 collega’s in Amstelveen, die hetzelfde doel nastreven als ’t Eigen Wijsje n.l. kleinschalige, vertrouwde, gezellige maar vooral kwalitatieve opvang verzorgen en lid zijn van ons netwerk 3KA (zie uitleg onder item “over ons “netwerk 3KA).

KindZijn en Majest zijn particuliere initiatieven waar met liefde aan de omgeving is gewerkt om uw kind na schooltijd persoonlijk te begeleiden in de vorm van spel, sport, muziek en huiswerkbegeleiding. KindZijn en Majest verzorgen BSO voor de kinderen van alle basisscholen in Amstelveen. Zowel KindZijn als Majest zal de aanvragen voor BSO van de kinderen van ’t Eigen Wijsje met voorrang behandelen.

Over KindZijn

KindZijn is een kleinschalig opvang die buitenschoolse en voorschoolse opvang biedt. Door onze kleinschaligheid kunnen wij warmte en aandacht bieden voor kind en ouder.

Wij willen onze kinderen goed kennen omdat dit de basis vormt voor een goede relatie die we nodig vinden voor de opvang die wij bieden. Een opvang waarbij veiligheid, geborgenheid en respect gewaarborgd zijn in een voor kinderen stimulerende omgeving.

Naast een ongedwongen en huiselijke sfeer is er dagelijks ruimte om als kind vrij te kunnen spelen en bewegen en biedt onze buitenruimte de mogelijkheid tot buitenspelen en natuurbeleving. Daarnaast bieden wij wekelijks de volgende activiteiten aan:

 • Maandagmiddag bieden wij, onder begeleiding, zwemles aan. Maandag en woensdagmiddag kunnen kinderen aansluiten bij de voetbaltraining van NFC.
 • Woensdagmiddag gaan we met een groep naar de paarden.
 • Donderdagmiddag kunnen kinderen gitaarles volgen.

Wij hebben een vast team van HBO geschoolde pedagogisch medewerkers waarvan de eigenaar ook dagelijks op de groep staat.

‘t Eigen Wijsje heeft dezelfde doestellingen als KindZijn wat de overgang voor kinderen makkelijker zal maken.

Veel informatie vindt u op onze website: www.kindzijn.com

Over Majest

Kwalitatieve opvang op maat dat is waar Majest voor staat. Majest is ook tijdens de vakanties altijd open van 08:00 tot 18:30 uur.

Wij bieden:

 • een gezellige omgeving;
 • in een ontspannen huiselijke sfeer;
 • flexibele opvang;
 • uw kinderen worden door ons van school opgehaald;
 • professioneel personeel

Bel voor info 020-3453852 of mail naar

Voor een indruk kunt u ook kijken op onze website: www.majest.nl. Via onze website kunt u zich ook inschrijven.